« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - MČ Praha 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, Odbor stavební, Rozhodnutí Čj.: ÚMČ P15 21699/2024/OST/PDo, oprava zřejmých nesprávností "Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_000758.pdf
Sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111
Pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 fax: +420-274 864 756
<br> Bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČO: 00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz DIČ: CZ00231355
ID datové schránky: nkybvp5
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> ODBOR STAVEBNÍ
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> Čj.: ÚMČ P15 21699/2024/OST/PDo
<br> NAŠE ZN.: 000758/2023/OST/PDo
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Petra.Dohnalova@praha15.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 20.5.2024
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy <,>
<br> jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění ke dni 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení
<br> s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve
<br> znění pozdějších předpisů,vydal dne 16.4.2024 rozhodnutí pod zn.000758/2023/OST/PDo,čj.ÚMČ P15
<br> 18241/2024/OST/PDo ke stavbě nazvané:
<br> "Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy"
<br> při ul.Kardausova,Praha-Dolní Měcholupy
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.584/10 (orná půda),parc.č.584/11 (orná půda),parc.č.584/50
<br> (ostatní plocha),parc.č.584/130 (ostatní plocha),parc.č.584/602 (orná půda),parc.č.584/635 (ostatní
<br> plocha),parc.č.584/765 (ostatní plocha),parc.č.584/776 (ostatní plocha),parc.č.584/782 (ostatní
<br> plocha),parc.č.584/810 (ostatní plocha),parc.č.584/833 (ostatní plocha),parc.č.584/834(ostatní
<br> plocha) v katastrálním území Dolní Měcholupy <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9833425

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz