« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.14/57 - úplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 743/1 v k.ú. Komořany, úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPLLDXMW.pdf
Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 14/57 ze dne 23.5.2024 úplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 743/1 v k.ú.Komořany,úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I.s c h v a l u j e 1.úplatné nabytí části pozemku parc.č.743/1 v k.ú.Komořany,obec Praha,dle GP č.628-56/2020 ze dne 24.10.2020 oddělené a nově označené jako pozemek parc.č.743/13 o výměře 1 296 m2,z vlastnictví České republiky,s právem hospodařit s majetkem státu pro: Lesy České republiky,s.p <.>,IČO: 42196451,se sídlem: Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové,do vlastnictví hl.m.Prahy za kupní cenu ve výši 2.589.110,- Kč vč.DPH 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2024 dle přílohy č.1 tohoto usnesení I I.u k l á d á 1.Radě HMP 1.zajistit realizaci bodu I.1.a I.2.tohoto usnesení Termín: 3.6.2024 Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-11551 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.14/57 ze dne 23.5.2024 II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL) Úprava rozpočtu kapitálových výdajů HOM MHMP 45184 Výkupy pozemků,budov a staveb - HOM 2 589,10 0 0835 2 589,10 XXX - SK MHMP XXXX Příprava staveb X,XX X 0329 -2 589,10 C e l k e m 0,00 Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) Odbor/organizace Číslo akce Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč) UZ ORJ Úprava celkových nákladů*/ (v tis.Kč) 1 Důvodová zpráva (společná pro RHMP i ZHMP) Materiál je předkládán na základě žádosti ODO MHMP (dříve RFD MHMP) ze dne 31.1.2019 o výkup části pozemku parc.č.743/1 v k.ú.Komořany,potřebné k realizaci výstavby cyklostezky Komořany - Lahovice - návaznosti Vltava.Jedná se o úplatné nabytí: části pozemku parc.č.743/1 v k.ú.Komořany,obec Praha,dle GP č.628-56/2020 ze dne 24.10.2020 oddělené a nově označené jako pozemek parc.č.743/13 o výměře 1 296 m2 (dále také jen „...

Načteno

edesky.cz/d/9823185

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz