« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přerušení společného řízení na stavbu: "Hotel Vítězná", č.p 126, ul. Vítězná 1, k.ú. Malá Strana, č.parc. 845, 844/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-2600997.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/14 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1019046/2024 Počet listů/příloh: 7/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2600997/2023/STR 21.5.2024
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve
<br> věci odvolání,které podala společnost
<br> Riverside Development s.r.o <.>,IČO 09185020,Janáčkovo nábřeží 478/39,150 00 Praha 5-
<br> Smíchov
<br> (dále též "odvolatel") proti usnesení,které vydal Úřad městské části Praha 5,odbor
<br> stavební úřad (dále jen "stavební úřad") pod č.j.: MC05 211620/2023,spis.zn.:
<br> MC05/OSU/64/2023/No/M.Str.126 ze dne 2.10.2023,jehož předmětem je
<br> přerušení společného řízení ve věci stavby "Hotel Vítězná",č.p 126,ul.Vítězná 1,k.ú <.>
<br> Malá Strana,na pozemku č.parc.845,844/2
<br> rozhodl dle § 90 odst.5 správního řádu takto:
<br> Odvolání,které podala společnost Riverside Development s.r.o <.>,zamítá a usnesení pod
<br> č.j.: MC05 211620/2023,spis.zn.: MC05/OSU/64/2023/No/M.Str.126 ze dne 2.10.2023
<br> potvrzuje <.>
<br>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> Riverside Development s.r.o <.>,IČO 09185020,Janáčkovo nábřeží č.p.478/39,150 00 Praha 5
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPOQZ1CM*
*MHMPXPOQZ1CM*
<br>
<br> 2/ 14 Č.j.MHMP 1019046/2024
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Stavební úřad vydal dne...

Načteno

edesky.cz/d/9820302

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz