« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Veřejná vyhláška Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina – Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina – Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> *KUJIXP1SOXA3*
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 198,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu
Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
<br> a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> ZMĚNA TERMÍNU
Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel
aktualizace zásad územního rozvoje dle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve spojení
s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební
zákon“) <,>
<br> o z n a m u j e
v souladu s § 42b odst.2 stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst.1 stavebního zákona ve
spojení s § 334a odst.2 nového stavebního zákona <,>
<br> konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje
<br> Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
ve změněném termínu
<br> ve středu 26.6.2024 od 9:30 hod <.>
v Kongresovém sále B1.05,budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina <,>
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava <.>
Původní termín konaní veřejného projednání se tímto ruší <.>
<br>
<br> Návrh Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina <,>
odboru územního plánování a stavebního řádu,Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava a dále jsou
<br> vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/),téma
(resp.dlaždice) „Územní plán kraje“,záložka „Projednávané dokumentace“,dále „Aktualizace č <.>
10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“,a konečně „Dokumenty (17)“ <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/9810344

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz