« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení kontrol a evaluací, odbor Řídícího orgánu OPTP, MMR_206

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_547.zip [ZIP, 3MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení kontrol a evaluací,odbor Řídícího orgánu OPTP,MMR_206
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-40265/2024-94
<br> Datum: 23.května 2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_206,vedoucího/vedoucí oddělení kontrol a evaluací,v odboru Řídícího orgánu OPTP,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · řízení,koordinování a kontrolování činností a agendy oddělení;
<br> · spolupráce na přípravě podkladových materiálů spojených s čerpáním finančních prostředků EU;
<br> · koordinování kontroly na místě realizace projektů,hlášení a řešení podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí apod.;
<br> · koordinování evaluačních činností v OPTP;
<br> · zajišťování spoluprací se všemi orgány vykonávajícími externí kontroly na ŘO OPTP a audity na ŘO OPTP nebo u projektů financovaných z EU fondů;
<br> · zpracování stanovisek k materiálům zabývajících se problematikou EU fondů v ČR pro jednání vlády a další instituce;
<br> · komunikování s příjemci a ostatními subjekty implementace OPTP a EU fondů;
<br> · spolupráce na tvorbě dokumentace programu sloužící k zajištění realizace projektů spolufinancovaných z EU fondů a jejího monitoringu <.>
<br> 2.Údaje o složkách platu
<br> Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib <.>
<br> Služební místo je zařazeno p...

Načteno

edesky.cz/d/9809664

Meta

Nabídka zaměstnání   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz