« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka školství – analytik/analytička dat školského rejstříku a výkaznictví v odboru školství, mládeže a sportu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_SML_specialista_skolstvi_analytik_VR97-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPORBVVC*
MHMPXPORBVVC
<br> Č.j.: MHMP 1028271/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23.května 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
specialista/specialistka školství – analytik/analytička dat školského rejstříku a výkaznictví
<br> v odboru školství,mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista/specialistka školství – analytik/analytička dat školského rejstříku a
výkaznictví
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • zajišťování a koordinace statistických sběrů dat ze škol a školských zařízení v hl.městě Praze
• zajišťování metodické a konzultační podpory úřadům městských částí a ředitelům škol a školských
<br> zařízení v oblasti výkaznictví
• ve spolupráci s MŠMT zajišťování mimořádných sběrů dat ze škol a školských zařízení
• ve spolupráci s MŠMT zajišťování nápravy při zjištění nekorektního chování sběrových aplikací
• zpracovávání podkladů a analýz pro výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.městě
<br> Praze
• provádění sumarizace a analýzy veškerých statistických údajů z oblasti školství
• zpracovávání údajů ze zahajovacích výkazů (přehledy o počtech žáků,tříd,průměrné naplněnosti
<br> tříd a další potřebné informace) pro potřeby jednotlivých oddělení odboru,jiných odborů a externích
organizací
<br> • zpracovávání přehledu o počtech přijímaných ...

Načteno

edesky.cz/d/9808869

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz