« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_OKC_1469_kontrolor_FK_VR96-24.pdf
LAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOR357M*
MHMPXPOR357M
<br> Č.j.: MHMP 1022189/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23.května 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
v odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • metodické usměrňování kontrolní činnosti hlavního města Prahy
• vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických,hodnotících a jiných
<br> systémových specializovaných prací na úseku finanční kontroly v působnosti hlavního města Prahy
• komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti hlavního města Prahy,zejména:
<br> o provádění a koordinace specializovaných činností v rámci finančních kontrol příspěvkových
organizací,veřejných finančních podpor a mimořádných kontrol
<br> o zpracování dokumentace o průběhu a výsledcích kontrolních akcí
o komplexní analýza zjišťovaných nedostatků
o komplexní vyhodnocování kontrolních zjištění a navrhování opatření k odstranění zjišťovaných
<br> nedostatků,včetně řešení a odstraňování systémových chyb
o organizování a provádění kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
<br> kontrolních akcích
o komplexní zpracovávání výstupů z kontrolních akcí,které jsou využívány pro jednání a
<...

Načteno

edesky.cz/d/9805236

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz