« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka silničního správního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PKD_spec.silnicniho.spr.uradu_VR94-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOR33Z4*
MHMPXPOR33Z4
<br> Č.j.: MHMP 1022159/2024
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23.května 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
specialista / specialistka silničního správního úřadu
<br> v odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka silničního správního úřadu
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • posuzování návrhů právních norem a vypracovávání připomínek a námětů ve svěřené oblasti
• podíl na přípravě návrhů právních předpisů ve svěřené oblasti,včetně připomínkových řízení
• výkon silničního správního úřadu v působnosti Magistrátu hl.města Prahy
• výkon státní správy v oblasti odvolacích řízení ve věcech rozhodnutí správních orgánů I.stupně
• vyřizování podnětů k obnově řízení,k zahájení řízení mimo odvolání a vyřizování věci v rámci
<br> autoremedury
• řešení správních deliktů v oblasti dopravy z hlediska zákona o pozemních komunikacích
• sankční činnost na úseku poutačů a reklam umístěných na a v blízkosti komunikací
• metodická,poradenská a konzultační činnost v působnosti silničního správního úřadu Magistrátu
<br> hl.m.Prahy
• poradenská,konzultační a metodická pomoc městským částem hl.m.Prahy
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku...

Načteno

edesky.cz/d/9805235

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz