« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756 pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355 e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz http://www.praha15.cz - 1 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 11459/2022 ČJ.: ÚMČ P15 26211/2024/OD/JPr VYŘIZUJE: TEL.: DS: E-MAIL: DATUM: Mgr.Procházková 281 003 602 nkybvp5 jana.prochazkova@praha15.cz 22.05.2024 Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),a § 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 13.05.2024,a po písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-1290-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 03.01.2024 v y d á v á v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření a nahrazuje opatření obecné povahy č.j.ÚMČ P15 25321/2022/OD/MHa ze dne 25.05.2022 dopravní značení: IP 12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozík...

Načteno

edesky.cz/d/9798311

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz