Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 7058, před zadním vchodem BD Milánská č.p. 420 Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Plk. Mráze., u sloupu veřejného osvětlení č. 008055, Praha 10, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Veronské nám., u domu č.p. 385, Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 150 EX 529/19-49 Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Záměr - Prodloužení pronájmu pozemků par.č. 1818/170, 1818/123 a 2742/1, vše v k.ú. Hostivař, do roku 2025 Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Záměr - Výpůjčka nebytového prostoru ve 2. a 3. NP v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 - spolková činnost Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí živnostenského odboru (OŽ)" Dokument ke stažení
16. 01. 2020 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění nařízení č. 7/2013 Sb. hl. m. Prahy Dokument ke stažení
16. 01. 2020 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Komunikace a zpevněné plochy" v rámci navržené stavby "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy" - Bytové domy F1, F2, k.ú. Dolní Měcholupy Dokument ke stažení
15. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 6680/19-28 Dokument ke stažení
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Asistentka starosty " Dokument ke stažení
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Sociální pracovník " Dokument ke stažení
13. 01. 2020 Koncepce stánkového prodeje Dokument ke stažení
13. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kubatova parc. č. 1812/8, Chalupnická 62/17, 50/15, 39/13, Doupovská 1273/6, 1416/4a, 1577/4b, K Horkám ZBVO č. 6090WZ (veřejné osvětlení) Dokument ke stažení
13. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kubatova parc. č. 1812/8, Chalupnická 62/17, 50/15, 39/13, Doupovská 1273/6, 1416/4a, 1577/4b, K Horkám ZBVO č. 6090WZ (veřejné osvětlení) Dokument ke stažení
10. 01. 2020 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Dokument ke stažení
10. 01. 2020 Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Jakobiho, Praha 10, k.ú. Petrovice Dokument ke stažení
09. 01. 2020 Přehled usnesení 29. RMČ ze dne 8. 1. 2020 Dokument ke stažení
09. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Dokument ke stažení
03. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 210 EX 66/18-108 Dokument ke stažení
03. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 210 EX 66/18-107 Dokument ke stažení
02. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Přeštická Dokument ke stažení
02. 01. 2020 Záměr - Pronájem garážového stání č. 13 v objektu Janovská 486, Praha 10 Dokument ke stažení
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3507/ Nad přehradou Dokument ke stažení
31. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bělinského Dokument ke stažení
30. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - "Polyfunkční dům Petrovice - vestavba 3 bytových jednotek ve 2. NP podlaží," Edisonova 4129, Praha - Petrovice Dokument ke stažení
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová pozemní komunikace Berlínská, parc. č. 1818/241 Dokument ke stažení
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bělinského Dokument ke stažení
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská, Bratislavská Dokument ke stažení
23. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Záměr - vypůjčit nebytový prostor v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 na dobu určitou 3 let Dokument ke stažení
19. 12. 2019 Přehled usnesení 28. RMČ ze dne 18.12.2019 Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Informace - Záměr - "Galvanovna Hostivař, Business Park U Továren 31, Praha 15" Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Prodloužení platnosti stavebního povolení Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Bytové domy F1 a F2 a přilehlá infrastruktura" Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění závazná vyhláška č.23/2003 Sb.hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Dokument ke stažení
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí Dokument ke stažení
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
17. 12. 2019 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí Dokument ke stažení
17. 12. 2019 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí Dokument ke stažení
17. 12. 2019 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí Dokument ke stažení

XML