Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Břehu, Na Kozinci, Nad Botičem, Zápotoční, V Nové Hostivaři, Honoměcholupská, Na Sedlišti - Praha 10 Dokument ke stažení
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při ul. Milánská Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Přehled usnesení 21. RMČ ze dne 11.9.2019 Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 424, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 422, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Janovská 486, Praha 10 - ordinace lékaře Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení - Prodloužení doby trvání "Dohody o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" do 30. 9. 2024 Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání- "Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou" v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Nedvědovo náměstí Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Jeremenkova Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 196 EX 942/17-47 Dokument ke stažení
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, Lochotínská, V aleji Dokument ke stažení
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: V osikách Dokument ke stažení
10. 09. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" Dokument ke stažení
09. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - "Nástavba dvou bytů na bytovém domě č.p. 1174 v k.ú. Hostivař" ul. Pod průsekem 22, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská Dokument ke stažení
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha - Dolní Měcholupy Dokument ke stažení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren před č.p. 770 Dokument ke stažení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00-Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Usnesení o nařízení dražby č.j. 27 D 527/2014-222 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 12/19-4 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 11/19-4 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Usnesení - Insolvenční návrh č.j. MSPH 94 INS 6616/2019 - A - 15 Dokument ke stažení
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Praha 10 Horní Měcholupy, Archimédova, Bellova, Edisonova, Einsteinova, Euklidova, Novopetrovická, Praha 10 Petrovice Dokument ke stažení
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kobyláková Dokument ke stažení
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Hostivařské náměstí, NN 5436, Na Sedlišti, Na Plískavě, Pražská, Průmyslová, Švehlova, U Břehu, V Nové Hostivaři Dokument ke stažení
29. 08. 2019 Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 28.8.2019 Dokument ke stažení
29. 08. 2019 Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 Dokument ke stažení
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Parkoviště NN 4675 při ul.Švehlova, Praha 10 Dokument ke stažení
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostišovská Dokument ke stažení
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106/Boloňská Dokument ke stažení
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
27. 08. 2019 Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
27. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti Dokument ke stažení
26. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent správy místního hospodářství Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kurčatovova Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nám. U Lípy Svobody Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení

XML