Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2022 Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace NN1823, při ul. Janovská
29. 09. 2022 Usnesení o ohledání vozidla - veřejně přístupná účelová komunikace v ul.Modenská
29. 09. 2022 Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace Bellova, Praha 10 - Petrovice
29. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská, NN3168
29. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Archimédova, Lebeděvova, Wattova
29. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání VVURÚ
27. 09. 2022 Přehled usneseni 40. mimořádné RMČ ze dne 21 .9. 2022
27. 09. 2022 Oznámení - Zahájení územního řízení , VÝSTAVBA NESVĚTELNÝCH TECHNOLOGIÍ - PŘÍSTŘEŠKY PŘÍPOJKA SILNOPROUDU, ID 744 NA KOŠÍKU
27. 09. 2022 Rozhodnutí o prodloužení stavbeního povolení „Obnova vodovodních řádů, ul. Miranova a okolí , Praha 15"
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností „Národní centrum dlouhodobé péče Hostivař"
27. 09. 2022 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení „1/1/M67/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, Praha 15", ul. Zemské právo, Miranova, Stavovská, Daliborova, Purkrabská a Šafářova, Praha , k.ú. Hostivař
27. 09. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Sdělovací optická trasa do TS 5288" Praha - Hostivař
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
27. 09. 2022 17. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby
27. 09. 2022 19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
27. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
26. 09. 2022 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby "961651 Praha 10, K Hrušovu, Radiová" při ul. K Hrušovu, Radiová, Praha - Hostivař
26. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
24. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
23. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace III. třídy Galileova, MČ Praha - Petrovice
23. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
23. 09. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k odvolání proti rozhodnutí o povolení odstranění části stavby "Objekt NORMA - včetně dopravní a technické infrastruktury," č.p. 1043 v k.ú. Hostivař při ul. Doupovská, Praha 10
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova
22. 09. 2022 Přehled usnesení 91. RMČ ze dne 07. 09. 2022
22. 09. 2022 Přehled usnesení 39. mimořádné RMČ ze dne 14.9.2022
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Košíku
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K hádku, K vilkám
21. 09. 2022 Výzva - Vyjádření k podanému odvolání ve věci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání společného povolení stavby "Bytový dům Parmská" v k.ú. Horní Měcholupy
21. 09. 2022 Přehled usnesení 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 14.09.2022
21. 09. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě "Vrt pro tepelné čerpadlo typu země - voda" na poz. parc. č. 185/1, k.ú. Hostivař
21. 09. 2022 Seznámení s podklady rozhodnutí - "Obytný soubor Výstavní III"
20. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hrušovská, Pod areálem
20. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Městská, Starodubečská
19. 09. 2022 Rozhodnutí k řízení o deklaraci, že se na pozemcích parc.č. 2106, 2107, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha, nenachází veřejně přístupná účelová komunikace
17. 09. 2022 Záměr pronajmout garážové stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10
17. 09. 2022 Záměr pronajmout nebytový prostor č. 103 v 1. NP objektu Boloňská 312, Praha 10 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
17. 09. 2022 Záměr - Pronájmu mimo nabídkové řízení části pozemku, parc.č. 2490/1, k.ú. Hostivař, ul. U Továren č.p. 662/16. Za účelem jeho využití jako zahrádka .
16. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Herbenova
15. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho
15. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bruslařská, Bělinského, plk. Mráze, Kytínská, Tenisová
15. 09. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení „BBP Průmyslová - akce č. 60341, ETAPA I." v rozsahu objektu SO 101 Komunikace v Praze 10, 14 a 15
13. 09. 2022 Vyhlášení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 16/2022
13. 09. 2022 Vyhlášení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 18/2022

XML