Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2022 Záměr pronajmout spol. Termonta Praha, a.s., mimo nabídkové řízení, části pozemků parc.č. 523/210 a 523/14, vše k.ú. Horní Měcholupy - využití pro realizaci akce "HVP a PS pro BD Milánská/Dýšinská, Praha 15" (uložení přípojky horkovodního veden
23. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
23. 05. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027"
20. 05. 2022 Usnesení - Dražební vyhláška č.j.: 030 EX 19389/14 -200
20. 05. 2022 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 123/22-7
20. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
20. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
20. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
20. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 05. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu "Areál Gercenova - mateřská škola a denní stacionář" Gercenova č.p. 911/12, Praha - Hostivař
18. 05. 2022 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby "STAVBA č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0012 K Lesíku" Praha - Štěrboholy
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Stavební úpravy areálu Dubeč - umístění dvou ramp a vrat" Praha - Dubeč, nám. U lípy svobody
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platosti územního rozhodnutí na stavbu "Stavba č. 3151 TV Dubeč - Rekonstrukce komunikace ul. U Lázeňky - etapa 0011" v k.ú. Dubeč a Dolní Měcholupy
18. 05. 2022 Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru z vrtané studny na pozemku parc.č. 1644/48 v k.ú. Dubeč
18. 05. 2022 Oznámení o uložení písemnosti - Nikola Manev
17. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, Praha 10 - Hostivař
17. 05. 2022 Oznámení o uložení písemnosti - Yevhenii Sabadysh
16. 05. 2022 Dražební jednání vyhlášené dražební vyhláškou č.j. 003 ED 113/22-4, ze dne 22.4.2022, na den 30.5.2022 v 10:00 hodin, se zrušuje
13. 05. 2022 Záměr - pronajmout spol. PREdistribuce mimo nabídkové řížení části pozemků parc.č. 2741/21, 2741/45, 2741/47, 1092/1, 1080/2, 1076/1, 1073/1, 1075/1, 2413/28, 958/1, 1083/1, 1082/1, 1081/2, 2413/24, 2413/22, 2414/4, 1048/5, 1048/2, 1048/1, 1047/8, 1047/1
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Josefa Šimůnka, Starodubečská
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická
12. 05. 2022 Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na pronájem bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15 formou výběrového řízení - 2. kolo
12. 05. 2022 Zápis z projednání finančního vypořádání za rok 2021 - Městská část Praha 15
12. 05. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Městskou část Praha 15 za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
12. 05. 2022 Finanční vypořádání PO za rok 2021 - příděly do fondů
12. 05. 2022 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2021
12. 05. 2022 Důvodová zpráva k usnesení č. Z - ze dne 8. 6. 2022
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Honzíkova, Kryšpínova, Kardausova
12. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (Praha 4, Praha 15)
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Strašnická č.p. 1137, 1138, 1139, 3333/19, 3333/17
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Dolnoměcholupská č.p. 1429, 1339
11. 05. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Dolnoměcholupská č.p. 215, 216, 217, 218, 1311, 1413, 1522
11. 05. 2022 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 421/101 v objektu Livornská 421, Praha 10 - administrativa, služby, obchodní zařízení, zázemí firmy, sklad apod.
11. 05. 2022 Záměr - pronájem veřejného prostranství, paní Petře Hájkové, provozovateli nebytového prostoru v objektu Veronské nám. č.p. 587 - restaurační předzahrádka
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: K pérovně
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace Zamenhofova v MČ Praha - Štěrboholy
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bruslařská, Gercenova, Hokejová, NN5337, NN3500, plukovníka Mráze, Tenisová
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace Jakobiho, za budovou č.p. 327
06. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ke dráze
06. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K pekárně, K samotě, V kališti, Za pekárnou
04. 05. 2022 7. Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
04. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Groši
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bruslařská

XML