Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace: ul. Milánská 451
01. 06. 2023 Oznámení o zahájení řízení na stavbu nazvanou „U břehu - náhrada V. V. 1kV NOVÉ kabelové vedení 1kV venkovní vedení NN - DEMONTÁŽ"
01. 06. 2023 Oznámení o zahájení řízení na stavby nazvané „stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0011 komunikace, Dubeč"
01. 06. 2023 2. Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
31. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: účelová komunikace - příjezd k hypermarketuz Kaufland a část parkoviště, ul. Hornoměcholup
31. 05. 2023 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel/ka společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s.
31. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: parkoviště v ul. Hledíková, Praha 10
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace III, třídy, ul. Vajdova, Praha 10, k.ú. Hostivař
30. 05. 2023 Přehled usnesení 3. mimořádného jednání RMČ ze dne 29.5.2023
29. 05. 2023 Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 23.5.2023
29. 05. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení „Revitalizace areálu Na Šancích, etapa I" při ul. Turínská, Praha - Hostivař
29. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nedokončená
29. 05. 2023 Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 25/23-17
27. 05. 2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konaného dne 7.6.2023
26. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na vlastní půdě, plukovníka Mráze, Sáňkařská, Tenisová, U dvojdomů
26. 05. 2023 Dražební vyhláška č.j. 220 EX 2288/23-26
24. 05. 2023 Oznámení o zahájení řízení "Novostavba rodinného domu " při ulici Ramanova, Praha - Petrovice
24. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská
24. 05. 2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo tovární značky Ford Fiesta, RZ: 5A74481, které bylo odstraněno z veřejně přístupné komunikace Rezlerova 278/64, Praha-Petrovice
23. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Hlavní účetní, MČ Praha - Velká Chuchle
23. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení vlastníkovi pozemku parc. č. 1933 v k.ú. Hostivař, Praha 10
23. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Za Drahou č.p. 154/15, 171/17, 559/19, 168/21, 55, 54, 604, 463
22. 05. 2023 Oznámení o doplnění žádosti a seznámení s podklady rozhodnutí „Bytový dům Parmská " v katastrálním území Horní Měcholupy , ulice Parmská, Praha 10
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Stadická
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NA SEDLIŠTI, ZÁPOTOČNÍ
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K vilkám
22. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „rferent/referentka dopravy" v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Kunratice
19. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)"
18. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Nové Hostivaři: č.p. 544, 438, 251, 294, 362, 1249
18. 05. 2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
18. 05. 2023 Záměr pronajmout nebytový prostor v 1. NP v objektu Tenisová č.p. 981, Praha 10 - Hostivař, celková výměra 1,00 m2, na 2 roky, za účelem umístění a provozování nápojového automatu spol. TOROS CF, v.o.s.
18. 05. 2023 Záměr pronajmout nebytový prostor v 1. NP v objektu Janovská č.p. 486, Praha 10 - Horní Měcholupy, celková výměra 1,00 m2, na 2 roky, za účelem umístění a provozování nápojového automatu spol. TOROS CF, v.o.s.
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Armádního sboru, Ke Slatinám, Na paloučku, k.ú. Dolní Měcholupy, viz situace DIO v příloze
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravenská
17. 05. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tenisová
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ohmova
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Martinova, k.ú. Dubeč, Praha 10
15. 05. 2023 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2022
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Místní komunikace II. Třídy v ul. Ke Kablu, Praha 10, k.ú. Hostivař
15. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Daliborova, Miranova, Purkrabská, Rychtáře Petříka, Stavovská, Švehlova, Vladycká, Zemské právo
15. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Košíku č.p. 429, 859, 1659
12. 05. 2023 Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 10. 05. 2023
12. 05. 2023 Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na pronájem bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15 formou výběrového řízení
11. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Plískavě, Hostivařská k.ú. Hostivař, Praha 10
11. 05. 2023 Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15
10. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod průsekem, Pražská
10. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rabakovská

XML