Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace NN 3167/při místní komunikaci I. třídy Novopetrovická
12. 06. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostivařská
12. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská
11. 06. 2024 Oznámení zahájení společného řízení na stavby nazvané "Rodinný dům č.p. 257 a garáž ul. Miranova - odstranění stavby" a "Polyfunkční dům ul. Miranova"
11. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 57/24-4
11. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 58/24-4
11. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 59/24-4
11. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 60/24-4
11. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 61/24-4
10. 06. 2024 Přehled usnesení 40. RMČ ze dne 5. 6. 2024
10. 06. 2024 Záměr pronajmout nebytový prostor, Veronské náměstí č. p. 596, Praha 10, za účelem provozování prodejny, kanceláře apod. s nehlučným provozem, na období 5 let.
10. 06. 2024 Záměr pronajmout nebytový prostor č. 107, ulice Tesaříkova č. p. 1027 Praha 10 - Hostivař, na období 5 let, za účelem užívání jako lékárnu společnosti ExeMed CZ
10. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Groši
10. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace II. Třídy ul. Hornoměcholupská, Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy
10. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 52/24-4
10. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 53/24-4
10. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 54/24-4
10. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 55/24-4
10. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 56/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 42/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 43/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 44/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 45/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 46/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 47/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 48/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 49/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 50/24-4
07. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 51/24-4
06. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku
06. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská
06. 06. 2024 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupné účelové komunikace Kryšpínova a Honzíkova, k.ú. Dolní Měcholupy
06. 06. 2024 Oznámení zahájení řízení ve věci stavebního záměru nazvaného "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - bytové domy G4, G5, G6, G7, G8, G9 a infrastruktura"
06. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení odstranění stavby nazvané „Cetin odstranění" Praha - Dubeč, ul. Za Pavilónem, ul. U staré skládky, ul. K oplocení
06. 06. 2024 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace II. třídy ul. Bellova a na místní komunikaci III.třídy ulice Edisonova, Praha 10, k.ú. Petr
06. 06. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace: Novopetrovická, s.v.o. 018231, vozidlo tov.zn. Tatra, RZ 4T22995
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace - parkoviště v ul. Boloňská, k.ú. Horní Měcholupy
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bruslařská
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lochotínská
04. 06. 2024 Oznámení o možnosti pořevzít písemnost: Vlastimil Toth
04. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzít písemnost: neznámý provozovatel nepojízdného vozidla - vraku tov.zn. Ford Focus, odstaveného na pozemní komunikaci NN1786, při ul. Milánská
04. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzít písemnost: Sili Xian
04. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzít písemnost: Ivan Pliushch
04. 06. 2024 „Sídla volebních okrsků na území MČ Praha 15 a telefonní spojení - volby do Evropského parlamentu 2024"
04. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace - ul. Záveská, u domu č.p. 1612, k.ú. Hostivař, Praha 10
04. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Nurmiho č.p. 1668/1 objekt :A, B, C, D1, F1, F2, G1, G2.
03. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Archimédova, Milánská, Ohmova, Rezlerova
03. 06. 2024 Rozhodnutí o omezení přístupu, ul. Hledíková
02. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 18 Z 3282/18 ÚPSÚ HMP

XML