« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání - Žádost o vydání OOP-ul. Závišova a Bělehradská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RNP_DZ_9600_DOP_002_01_Stanoveni_DZ_-_Sjezd_Belehradska.pdf
B2
<br> B2
<br> B2
<br> bu
do
<br> va
<br> bu
do
<br> va
<br> bu
do
<br> va
<br> as
f
<br> za
tra
<br> vn
ěn
<br> á
dl
<br> <.>
<br> dl
až
<br>.k
os
<br> tk
y
<br> as
fa
<br> lt
<br> pl
oc
<br> ha
p
<br> o
de
<br> m
ol
<br> ici
b
<br> ud
ov
<br> ul.Bělehradská
<br> P5
<br> P4
<br> P4
<br> P3
<br> P2
<br> B2
4a
<br> B2
<br> B28
B28
<br> B16
m2,0
<br> B32
<br> LPG
<br> CNG
<br> B28
B28
<br> B1
<br> E13
P4-010
<br> 8
<br> P IP12
RÉSER
<br> VÉ
<br> E1
3
<br> P4
-0
<br> 11
0P
<br> IP
12
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> IP10a
<br> C2b
<br> P4
<br> E13
PARKOV
<br> ACÍM
<br> OPRÁVN
ĚNÍM
<br> PO - PÁ
<br> OBLAST
4
<br> 08 - 20 h
S PLATN
<br> ÝM
<br> E1
3
<br> PA
RK
<br> OV
AC
<br> ÍM
OP
<br> RÁ
VN
<br> ĚN
ÍM
<br> PO
- P
<br> Á
<br> OB
LA
<br> ST
4
<br> 08
- 2
<br> 0 h
S P
<br> LA
TN
<br> ÝM
<br> IP
22
<br> TR
OL
<br> EJ
B1
<br> 6
m3 <,>
2
<br> REKONSTRUKCE UL.ZÁVIŠOVA
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Obsah:
<br> Č.paré :První datum : Aktuální datum : Měřítko :
<br> Část projektu :
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Schválil :
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> IČ: XXX XXX XX
Peckova XX,Praha 8 - 186 00
B U I L D I N G,spol.s r.o <.>
<br> s.r.o.building
Razítko :
<br> G E N E R Á L N Í P R O J E K T A N T
<br> E-mail: building@building-sro.cz
<br> tel.: 224 719 021
www.building-sro.cz
<br> Schválil :Razítko : Datum:
<br> E-mail: office@chybik-kristof.com
<br> CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o <.>
<br> IČ: 03887707
<br> A R CH I T E K T
<br> B2
B3
<br> B7
<br> A6
<br> A8
<br> B8
B5
<br> B1 A5 A4
<br> A7
A9B6
<br> B4
<br> A1A2A3
<br> Záv
išov
<br> a
<br> B
ěleh
<br> rad
ská
<br> (výškový systém b.p.v <.>,souřadnicový systém S-JTSK)
<br> tel.: 775 727 488Dominikánské nám.656/2,602 00 Brno
<br> A10
<br> Vypracoval:
<br> Razítko :
<br> P R O J E K T A N T Č Á S T I D O K U M E N T A C E
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Počet AX : Objekt :
<br> X:XXX
<br> D Z
<br> 11.03.2024 11.04.2024
Fáze projektuProjekt
<br> R N P
Revize
<br> 0 20
Číslo výkresuProfese
<br> D O P
Obchodní soubor
<br> 5x1 A4 ...
RNP_DZ_9600_DOP_001_01_Stanoveni_DZ_-_Venkovni_komunikace.pdf
P IP
12
<br> RÉSE
RVÉ
<br> PRÉSERVÉ
<br> budova
<br> budovabudova
<br> budova
<br> garáže
<br> garáže
<br> servis
garáže
<br> garáže
<br> garáže
<br> garáže
budova
<br> budova
<br> sklady
<br> kůlna
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> dlaž.kostky
<br> asfalt
<br> beton
<br> beton
beton
<br> beton
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> ram
pa
<br> zám
k.dl <.>
<br> bet <.>
<br> plocha po dem
olici budov
<br> garáž
<br> garáž
<br> zám
k.dl <.>
<br> garáže
<br> trafo
<br> budova
<br> budova
<br> garáž
<br> garáž garáž
<br> garáž
<br> Botič
<br> Botič
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> asfalt
<br> ul.Závišova
<br> E8e
B28
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> IP10a
B5
<br> P4
<br> P
IP12
<br> 2x
<br> E13
P4 - 0106
<br> B2
8
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> P4
- 0
<br> 10
6
<br> B2
<br> B2
E13
<br> P4 - 0
115
<br> IP
4b
<br> B1
6
<br> m2 <,>
6
<br> B2
<br> C2b
<br> B2
<br> C2c
<br> A9
<br> IP
6
<br> IP6
<br> B1
<br> B1
<br> IP
13
<br> c
P
<br> E1
3
<br> PO
- P
<br> Á
08
<br> - 2
0 h
<br> NE
BO
<br> S
PL
<br> AT
NÝ
<br> M
PA
<br> RK
OV
<br> AC
ÍM
<br> OP
RÁ
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
OB
<br> LA
ST
<br> 4
<br> IP
13
<br> c
P
<br> E1
3
<br> PO
- P
<br> Á
08
<br> - 2
0 h
<br> NE
BO
<br> S
PL
<br> AT
NÝ
<br> M
PA
<br> RK
OV
<br> AC
ÍM
<br> OP
RÁ
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
OB
<br> LA
ST
<br> 4
<br> E13PO - PÁ08 - 20 h
S PLAT
<br> NÝM
<br> PARKO
VACÍM
<br> OPRÁV
NĚNÍM
<br> OBLAS
T 4
<br> IP12
s.225
<br> E13 8 - 20 h
REZIDENCE
PIVOVAR
<br> NUSELSKÝ
<br> E13 8 - 20 h
REZIDENCE
PIVOVAR
<br> NUSELSKÝIP13c
P
<br> E13
PO - PÁ
08 - 20 h
<br> NEBO S PLATNÝM
PARKOVACÍM
OPRÁVNĚNÍM
<br> OBLAST 4
<br> E1
3
<br> P4
- 0
<br> 10
6
<br> E8d
<br> PIP12 RÉSERVÉ
E8d
<br> PIP12 RÉSERVÉ
P IP
<br> 12
<br> RÉSE
RVÉ
<br> PO - P
Á
<br> 08 - 20
h
<br> S PLAT
NÝM
<br> PARKO
VACÍM
<br> OPRÁV
NĚNÍM
<br> OBLAS
T 4 E13
<br> P4 - 0
115
<br> E13
<br> B16
m2,0
<br> B32
LPG
CNG
<br> PRÉSERVÉ IP12
s.225
<br> P
<br> RÉSERVÉ
<br> IP12
<br> s.225
<br> IP...
RNP_DZ_9600_DOP_000_01_Desky.pdf
REKONSTRUKCE UL.ZÁVIŠOVA
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Obsah:
<br> Č.paré :První datum : Aktuální datum : Měřítko :
<br> Část projektu :
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Schválil :
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> IČ: XXX XXX XX
Peckova XX,Praha 8 - 186 00
B U I L D I N G,spol.s r.o <.>
<br> s.r.o.building
Razítko :
<br> G E N E R Á L N Í P R O J E K T A N T
<br> E-mail: building@building-sro.cz
<br> tel.: 224 719 021
www.building-sro.cz
<br> Schválil :Razítko : Datum:
<br> E-mail: office@chybik-kristof.com
<br> CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o <.>
<br> IČ: 03887707
<br> A R CH I T E K T
<br> B2
B3
<br> B7
<br> A6
<br> A8
<br> B8
B5
<br> B1 A5 A4
<br> A7
A9B6
<br> B4
<br> A1A2A3
<br> Záv
išov
<br> a
<br> B
ěleh
<br> rad
ská
<br> (výškový systém b.p.v <.>,souřadnicový systém S-JTSK)
<br> tel.: 775 727 488Dominikánské nám.656/2,602 00 Brno
<br> A10
<br> Vypracoval:
<br> Razítko :
<br> P R O J E K T A N T Č Á S T I D O K U M E N T A C E
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Počet AX : Objekt :
<br> D Z
<br> 11.03.2024 11.04.2024
Fáze projektuProjekt
<br> R N P
RevizeČíslo výkresuProfese
<br> D O P
Obchodní soubor
<br> A,B
<br> IČO: 26080273
Na Pankráci 1062/58,140 00 - Praha 4
Atelier PROMIKA,s.r.o <.>
<br> E-mail: promika@promika.cz
<br> www.promika.cz
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,MAS ETH
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> XX
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> NA FLORENCI DEVELOPMENT s.r.o <.>
Na Florenci 2116/15,Nové Město
110 00 Praha 1
<br> I N V E S T O R
<br> REZIDENCE NUSELSKÝ PIVOVAR
Městská část Praha 4,k.ú.Nusle
<br> A
1:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
7 <,>
<br> 35
0
<br>
<br>
A
2 <,>
<br> A
3 <,>
<br> A
4 <,>
<br> A
5:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 49
0
<br>
A
<br> 6 <,>
A
7 <,>
<br> A
8 <,>
<br> A
9 <,>
<br> B
4 <,>
<br> B
5 <,>
<br> B
6 <,>
<br> B
7 <,>
<br> B
8:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 20
1 <,>
<br> 04
0
<br>
<br>
B
1 <,>
<br> B
2 <,>
<br> B
3:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 83
0
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> atelier
projek...
RNP_DZ_4000_DOP_005_01_Stanoveni_DZ_-_HG_Detail_sloupu.pdf
VRCHNÍ STAVBA,DOKONČOVACÍ PRÁCE
Obsah:
<br> Část projektu :
<br> Schválil :
<br> Vypracoval:
<br> Schválil :
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> IČ: XXX XXX XX
Peckova XX,Praha 8 - 186 00
B U I L D I N G,spol.s r.o <.>
<br> s.r.o.building
<br> Razítko :
<br> Razítko :
<br> I N V E S T O R
<br> G E N E R Á L N Í P R O J E K T A N T
<br> P R O J E K T A N T Č Á S T I D O K U M E N T A C E
<br> E-mail: building@building-sro.cz
<br> tel.: 224 719 021
www.building-sro.cz
<br> Schválil:
<br> Schválil :Razítko :
<br> Razítko :
<br> Datum:
<br> Datum:
<br> Podpis :
<br> Podpis :
<br> Podpis :
<br> E-mail: office@chybik-kristof.com
<br> CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o <.>
<br> IČ: 03887707
<br> A R CH I T E K T
<br> B2
B3
<br> B7
<br> A6
<br> A8
<br> B8
B5
<br> B1 A5 A4
<br> A7
A9B6
<br> B4
<br> A1
A2A3
<br> Záv
išov
<br> a
<br> B
ěleh
<br> rad
ská
<br> (výškový systém b.p.v <.>,souřadnicový systém S-JTSK)
<br> tel.: 775 727 488Dominikánské nám.656/2,602 00 Brno
<br> A
1:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
7 <,>
<br> 35
0
<br>
<br> A
2 <,>
<br> A
3 <,>
<br> A
4 <,>
<br> A
5:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 49
0
<br>
A
<br> 6 <,>
A
7 <,>
<br> A
8 <,>
<br> A
9 <,>
<br> B
4 <,>
<br> B
5 <,>
<br> B
6 <,>
<br> B
7 <,>
<br> B
8:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 20
1 <,>
<br> 04
0
<br>
<br> B
1 <,>
<br> B
2 <,>
<br> B
3:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 83
0
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,MAS ETH
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Rezidence Nusle s.r.o <.>
Na Florenci 2116/15,Praha 1 - 110 00
IČ: 04774647
<br> IČO: 26080273
Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4
Atelier PROMIKA,s.r.o <.>
<br> E-mail: promika@promika.cz
<br> www.promika.cz
atelier
projektová činnost v dopravě
<br> promika
<br> Ing.XXXX XXXXXX
Ing.XXXXX XXXXX
<br> Č.paré :První datum : Aktuální datum : Měřítko : Počet A4 : Objekt :
<br> 1:20
<br> D Z
<br> 11.03.2024 11.04.2024
Fáze projektuProjekt
<br> R N P
Revize
<br> 0 50
Číslo výkresuProfese
<br> D O P
Obchodní soubor
<br> 2x1 A4 A,B...
RNP_DZ_4000_DOP_004_01_Stanoveni_DZ_-_HG_-_2.PP.pdf
POŽÁRNÍ VRATA S DVEŘMI
EW 30 DP1
<br> ESI
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> STADATADATA
<br> D
AT
<br> A
D
<br> AT
A
<br> D
AT
<br> A
<br> EXIT
<br> EX
IT
<br> EXITEXIT
<br> EXIT
<br> VRCHNÍ STAVBA,DOKONČOVACÍ PRÁCE
Obsah:
<br> Část projektu :
<br> Schválil :
<br> Vypracoval:
<br> Schválil :
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> IČ: XXX XXX XX
Peckova XX,Praha 8 - 186 00
B U I L D I N G,spol.s r.o <.>
<br> s.r.o.building
<br> Razítko :
<br> Razítko :
<br> I N V E S T O R
<br> G E N E R Á L N Í P R O J E K T A N T
<br> P R O J E K T A N T Č Á S T I D O K U M E N T A C E
<br> E-mail: building@building-sro.cz
<br> tel.: 224 719 021
www.building-sro.cz
<br> Schválil:
<br> Schválil :Razítko :
<br> Razítko :
<br> Datum:
<br> Datum:
<br> Podpis :
<br> Podpis :
<br> Podpis :
<br> E-mail: office@chybik-kristof.com
<br> CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o <.>
<br> IČ: 03887707
<br> A R CH I T E K T
<br> B2
B3
<br> B7
<br> A6
<br> A8
<br> B8
B5
<br> B1 A5 A4
<br> A7
A9B6
<br> B4
<br> A1
A2A3
<br> Záv
išov
<br> a
<br> B
ěleh
<br> rad
ská
<br> (výškový systém b.p.v <.>,souřadnicový systém S-JTSK)
<br> tel.: 775 727 488Dominikánské nám.656/2,602 00 Brno
<br> A
1:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
7 <,>
<br> 35
0
<br>
<br>
A
2 <,>
<br> A
3 <,>
<br> A
4 <,>
<br> A
5:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 49
0
<br>
A
<br> 6 <,>
A
7 <,>
<br> A
8 <,>
<br> A
9 <,>
<br> B
4 <,>
<br> B
5 <,>
<br> B
6 <,>
<br> B
7 <,>
<br> B
8:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 20
1 <,>
<br> 04
0
<br>
<br>
B
1 <,>
<br> B
2 <,>
<br> B
3:
<br> ±
0 <,>
<br> 00
0=
<br> 19
9 <,>
<br> 83
0
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXX,MAS ETH
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Rezidence Nusle s.r.o <.>
Na Florenci 2116/15,Praha 1 - 110 00
IČ: 04774647
<br> IČO: 26080273
Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4
Atelier PROMIKA,s.r.o <.>
<br> E-mail: promika@promika.cz
<br> www.promika.cz
atelier
projektová činnost v dopravě
<br> promika
<br> Ing.XXXX XXXXXX
Ing.XXXXX XXXXX
<br> Č.paré :První datum : ...
RNP_DZ_4000_DOP_003_01_Stanoveni_DZ_-_HG_-_1.PP.pdf
9x 172,17/285
<br> 9x 172,50/285
9x 172,17/285
<br> 5x
17
<br> 2,1
7/2
<br> 85
<br> 9x172,00/285
<br> 9x172,50/285
<br> 8x172,00/285
<br> 8x
17
<br> 2,1
9/2
<br> 85
9x
<br> 17
2,5
<br> /28
5
<br> 9x
17
<br> 2,5
0/2
<br> 85
<br> 8x
17
<br> 2,1
9/2
<br> 85
8x
<br> 17
2,1
<br> 9/2
85
<br> 9x
17
<br> 2,5
/28
<br> 5
<br> 9x
18
<br> 0,0
0/2
<br> 70
9x
<br> 17
2,5
<br> 0/2
85
<br> 13x180,00/270
<br> 9x
17
<br> 2,5
0/2
<br> 85
<br> 10
x1
<br> 78
<,> 39
<br> /27
0
<br> 9x
17
<br> 8,3
9/2
<br> 85
<br> 9x
17
<br> 8,3
9/2
<br> 85
<br> 9x
17
<br> 2,5
0/2
<br> 85
8x
<br> 17
2,0
<br> 0/2
85
<br> 8x
17
<br> 2,0
0/2
<br> 85
9x
<br> 17
2,0
<br> 0/2
85
<br> 9x
17
<br> 2,5
0/2
<br> 85
8x
<br> 17
7,5
<br> 0/2
75
<br> 8x
17
<br> 7,5
0/2
<br> 75
<br> 11x177,50/270
10x177,50/270
<br> 11x177,50/270
9x172,50/285
<br> 9x
17
<br> 7,5
0/2
<br> 85
9x
<br> 17
2,5
<br> 0/2
85
<br> 14x177,50/285
<br> 9x
17
<br> 7,5
0/2
<br> 85
<br> 10
x1
<br> 72
/28
<br> 5
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ESIESIESI
<br> ESI
<br> ESI
<br> ESI
<br> UPS
<br> ESIESIESI
<br> POŽÁRNÍ ROLETA
EW 30 DP3
<br> POŽÁRNÍ ROLETA
<br> EW 1
5 DP
<br> 3
<br> EW 15 DP3
<br> EW 15 DP3
<br> EW
15
<br> D
P3
<br> EW 15 DP3
<br> PO
ŽÁ
<br> RN
Í R
<br> OL
ET
<br> A
EW
<br> 30
D
<br> P3
<br> PO
ŽÁ
<br> RN
Í R
<br> OL
ET
<br> A
EW
<br> 30
D
<br> P3
<br> ac
od
<br> ra
in
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> EW 15 DP3
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ES
I
<br> ESI ESI ESI
<br> ESI ESI ESI
<br> CC
TV
<br> D
AT
<br> A
<br> STA
<br> Z-E
KV
<br> R-D
T
<br> DATA
<br> DATA
<br> STA
<br> STA DATA DATA
<br> ST
A
<br> D
AT
<br> A
D
<br> AT
A
<br> D
AT
<br> A
D
<br> AT
A
<br> STA
<br> D
AT
<br> A
D
<br> AT
A
<br> ST
A
<br> DATA DATASTA
<br> STA
<br> PO
ŽÁ
<br> RN
Í R
<br> OL
ET
<br> A
EW
<br> 30
D
<br> P3
<br> CHLA CHLA CHLA
<br> C
H
<br> LA
<br> CHLA
<br> 11x172,05/285
<br> 11x172,05/285
<br> 9x
17
<br> 2,5
/28
<br> 5
<br> 15
x1
<br> 72
<,> 19
<br> /28
5
<br> 9x
17
<br> 2,1
9/2
<br> 85
<br> 14
x1
<br> 72
<,> 17
<br> /28
5
<br> 8x172,19/285
<br> 9x172,77/285...
OOP-_VYZVA-_REZIDENCE_NUSELSKY_PIVOVAR-_ul._Zavisova_a_Belehradska-_novy_DR_-_2024.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/130355/24/OD/NOVO/00249/OOP-Výz -022 Z.Novotná/26 11 92 263 20.05.2024
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br>
<br> Úřad městské části Prahy 4,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad na území
<br> správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 a § 77 odst.1,písm.c)
<br> zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 20.03.2024
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ustanovení § 171-§ 174 zák.č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o silničním
<br> provozu,předkládá návrh opatření obecné povahy pro vydání stanovení trvalé místní úpravy
<br> provozu na místních a dále obslužných komunikacích,vč.podzemních garáží,v rámci nového
<br> komplexu,nazvaného „Rezidence Nuselský pivovar“,umístěné na níže uvedených pozemcích
<br> parc.č.5/2,11/1,11/2,11/3,11/5,12/1,12/5,12/7,13/1,13/2,13/3,13/5,13/16,14/1,14/3,3025/1,302
<br> 6/1 a 3026/2 v k.ú.Nusle a parcel.č.4405 v k.ú.Vinohrady a dále úprav na pozemcích parc.č <.>
<br> 5/1,9/2,9/3,2956,2957,3025/2,3027/1 a 3188 v k.ú.Nusle a parc.č.4204 v k.ú.Vinohrady <,>
<br> v Praze 4,v ul <.>
<br> Závišova a Bělehradská,Praha 4-k.ú.Nusle
<br>
Návrh trvalé dopravní úpravy spočívá v rozsahu jednoho velkého výkresu,se zákresem
<br> nových změn v trvalém dopravním značení a zařízení (dále jen DZ) v návrhu projektové
<br> dokumentace,kde jsou rozkresleny jednotlivé návrhy...

Načteno

edesky.cz/d/9798283

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz