« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1040 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPG6BHJV.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1040
ze dne 20.5.2024
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v kap.09 - Vnitřní správa v roce 2024
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2024 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 24.5.2024
<br>
<br>
doc.MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,CSc.v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: ředitel Magistrátu hl.m.Prahy
Tisk: R-51509
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1040 ze dne 20.5.2024
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> SLU MHMP 0090163 Nákup ostatních služeb 0 0901 -425,00
<br> PER MHMP 0092400 Finanční prostředky na DPČ 0 0924 425,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> 6171
<br> UZOdbor/Organizace Číslo akce
<br> 6171
<br> ORJ Název akce ODPA
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2024
v kap.09 – Vnitřní správa <.>
<br>
Převod finančních prostředků bude realizován v souladu s přílohou č.1 navrhovaného
<br> usnesení,a to z ORG – 0090163 – Nákup ostatních služeb; ODPA 6171; pol.5169; ORJ 0901
SLU (OMM) celkem ve výši 425 tis.Kč (424 960,0 Kč) na ORG – 0092400 – Finanční
prostředky na DPČ; ODPA 6171; pol.5021 (317 600,0 Kč); pol.5031 (78 770,0 Kč);
pol.5032 (28 590,0 Kč); ORJ 0924 PER <.>
<br>
Finanční prostředky budou použity k financování výdajů v rámci uzavíraných dohod
<br> o pracovní činnosti pro 2 osoby,míste...

Načteno

edesky.cz/d/9785088

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz