« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - MČ Praha 1, vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku ŠVP Janov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkursni_rizeni_Skola_v_prirode_Janov_nad_Nisou.pdf
Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR24_0508 ze dne 14.05.2024
<br> Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1
<br>
<br> vyhlašuje
<br>
na základě zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v souladu s ust.§ 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním <,>
<br> vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu
<br> s vyhláškou MŠMT ČR č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních
<br> komisích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
<br> ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Škola v přírodě
<br> a školní jídelna Janov nad Nisou,příspěvková organizace
<br> se sídlem na adrese Janov nad Nisou 464,468 11,Janov nad Nisou,IČ: 10896091 <.>
<br>
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
<br> - plná způsobilost k právním úkonům <,>
- bezúhonnost <,>
- zdravotní způsobilost <,>
- znalost českého jazyka <.>
<br> Požadavky pro výkon činnosti ředitele:
<br> - odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č.563/2004 Sb.<,>
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vzdělání <,>
- orientace v právních předpisech a ekonomice provozu výhodou <,>
- zkušenosti s řízením provozu výhodou <,>
- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů <,>
- znalosti práce na PC <,>
- organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br> - přihláška (jméno a příjmení,pozice,na kterou se uchazeč hlásí,datum a podpis uchazeče;
dále uveďte,kam Vám má být doručováno – adresa,datová schránka nebo adresa elektronické
<br> pošty) <.>
<br>
Přílohy,které jsou nedílnou součástí přihlášky:
<br> - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,včetně
<br> uvedení funkčního zařazení (může být nahrazeno...

Načteno

edesky.cz/d/9782505

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz