Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 967/103 v 1.NP domu č.p. 967 ul. Sokolovská 187, k.ú.Libeň
24. 11. 2022 Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení - Garážový dům Poliklinika Střížkov
24. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "AFI CITY - SO.0102 objekt B, SO.0103 objekt C" - komunikac
24. 11. 2022 U skládky - OOP
23. 11. 2022 Volby prezidenta republiky 2023 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
23. 11. 2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Nová Harfa - bytové domy X+Y -komunikace,
22. 11. 2022 Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021-2027
22. 11. 2022 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
18. 11. 2022 Záměr na pronájem nebytové jednotky 227/102 v 1.NP domu č.p. 272, ul. U Harfy č.o. 6, k.ú. Vysočany
18. 11. 2022 Volné místo - VŘ 54/2022 - Technik/technička bytových a nebytových prostor v odd. investic a údržby
18. 11. 2022 Záměr na pronájem NJ 1017/101 v 1.NP domu č.p. 1017, ul. Sokolovská č.o. 252, k.ú. Libeň
18. 11. 2022 Modrého - blokové čištění
18. 11. 2022 Záměr na pronájem nebytové jednotky 227/101 v 1.NP domu č.p. 272, ul. U Harfy č.o. 6, k.ú. Vysočany
18. 11. 2022 Volné místo - VŘ 53/2022 - Technik/technička investic v oddělení investic a údržby na OSM
17. 11. 2022 Záměr pronájmu souboru dočas. staveb tvořících komunitní centrum-část poz. parc.č.1129 k.ú. Vysočany
15. 11. 2022 Volby prezidenta republiky 2023 - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
15. 11. 2022 Poděbradská - OOP
15. 11. 2022 Celní úřad pro hlavní město Prahu, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 13.12.2023 od 10.30 h
15. 11. 2022 Volby prezidenta republiky 2023 - počet a sídla volebních okrsků
15. 11. 2022 ul. Staromlýnská, Na břehu - OOP
15. 11. 2022 Volné místo - VŘ 51/2022 - Referent/ka správních činností v Odboru dopravy
15. 11. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 21.11.2022 - 24.11.2022
15. 11. 2022 ul. Lisabonská - OOP
15. 11. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 13.12.2022 9:00 - 17:00 hod
15. 11. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 28.11.2022 - 1.12.2022
15. 11. 2022 Záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 599/20 a 546 v k.ú. Prosek
14. 11. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy NTL plynovodů Spojovací, Pod Šancemi, Praha 9|
14. 11. 2022 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
14. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad ve S..." již není dostupný.
14. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Bero..." již není dostupný.
14. 11. 2022 Dokument "Dražbyprost s.r.o.,dr..." již není dostupný.
14. 11. 2022 Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 500/104 a parc.č. 500/40 k.ú. Střížkov-provoz ledové plochy
12. 11. 2022 PREdistribuce, oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11. 11. 2022 Volné místo - VŘ 52/2022 - tisková/ý mluvčí
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 PREdistribuce, oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Pod Pekárnami - úprava v ZPS - návrh OOP
11. 11. 2022 PREdistribuce, oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.

XML