« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb vypůjčit hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024 5 vývěska výpůjčka VM.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 50252/2024 V Chebu dne 21.05.2024
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb vypůjčit hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje na základě podaných žádostí ve smyslu ustanovení § 39 odst.1)
<br> zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po projednání Vedením města Chebu dne 21.05.2024,záměr na výpůjčku hmotné nemovité
<br> věci – pozemku ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br> katastrální území Cheb
<br>
<br> pozemek parcelní číslo 1631/5,ostatní plocha část přibližné o výměře 50 m2,na dobu určitou
<br> do 30.09.2024,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem umístění dočasného hřiště s herními
<br> a sedacími prvky spojeného s výzkumem interkulturního veřejného prostoru <.>
<br>
<br> Bližší informace podá vedoucí oddělení realitních transakcí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb R.Bártová,číslo telefonu 354 440 168,e-mailová adresa
<br> bartova@cheb.cz <.>
<br>
<br> Nabídky nebo připomínky ke zveřejněnému záměru doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 nejpozději do 6.června 2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br> Vyvěšeno: 21.05.2024
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1

Načteno

edesky.cz/d/9781393

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz