Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2022 Záměr města Cheb pronajmout hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
30. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
30. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Šlikova, Cheb, MUCH 39911/2022
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Dřenice u Chebu, MUCH 41876/2022
29. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827100, ČEZ, MUCH 66032/2022
29. 06. 2022 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
29. 06. 2022 Záměr města Cheb pronajmout prostor sloužící podnikání zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
29. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Polní, Slunečná a Sportovní, Skalná, MUCH 64610/2022
27. 06. 2022 Dražební vyhláška, 213 EXD 236/2022-1, EÚ České Budějovice, MUCH 65441/2022
27. 06. 2022 Částečná uzavírka - ul. Písečná, Cheb - II.etapa
27. 06. 2022 Částečná uzavírka - ul. Písečná, Cheb - I.etapa
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Klostermannova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 65125/2022
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 64607/2022
24. 06. 2022 Záměr města Cheb pronajmout hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
24. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 06. 2022 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
24. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Svobody, Evropská, Dukelská, Karlova, Cheb - č.j. MUCH 63694/2022
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2136; č.j. MUCH 64868/2022
23. 06. 2022 Úprava zpevněných ploch v ul. Matěje Kopeckého, Cheb - MUCH 63459/2022
23. 06. 2022 Zahájení ZŘ záměru "Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů v provozovně Cheb", KK/3519/ZZ/22-3, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 63781/2022
23. 06. 2022 VV - HPS č. j. ROT/3929/2022/OSAP/BAU za rok 2019, č.j. ROT/5346/2022/OSAP/BAU, Měú Rotava, MUCH 64482/2022
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839551, ČEZ, MUCH 63425/2022
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Slapany, Starý Hrozňatov, MUCH 61580/2022
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 64019/2022
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích během uzavírky silnice III/21213; č.j. MUCH 63511/2022
21. 06. 2022 Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 22.04.2021 - č. 75/25/2021, Město Cheb - odbor KS, MUCH 29974/2021
21. 06. 2022 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí k 1. 8. 2020, č.j. UZSVM/PKV/5357/2020-PKVM, UZSVM Karlovy Vary, MUCH 72043/2020
21. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Písečná a další, Cheb, MUCH 60394/2022
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 63160/2022
20. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839543, ČEZ, MUCH 62858/2022
20. 06. 2022 Usnesení o odročení dražebního jednání, 178 EX 162/02-243, EÚ Plzeň-jih, MUCH 62653/2022
20. 06. 2022 Usnesení o odročení dražebního jednání, 178 EX 162/02-242, EÚ Plzeň-jih, MUCH 62652/2022
20. 06. 2022 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
16. 06. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dragounská, Cheb, MUCH 61316/2022
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 61620/2022
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace Slatina u Františkových Lázní, MUCH 60400/2022
15. 06. 2022 Úplná uzavírka provozu - místní komunikace D2 Střížov u Chebu
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2143; č.j. MUCH 60860/2022
14. 06. 2022 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839556, ČEZ, MUCH 60347/2022
14. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839549, ČEZ, MUCH 60172/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Písečná a další, Cheb, MUCH 58665/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Písečná a další, Cheb, MUCH 58659/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 60259/2022
10. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060826714, ČEZ, MUCH 59484/2022
10. 06. 2022 Úplná uzavírka provozu - část ul. Bezejmenná, Cheb

XML