« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, MMR_1065

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat_MMR_1065.pdf [PDF, 176KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor pro sociální začleňování,oddělení regionálního centra západ <,>
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1065: Referent/referentka společné státní
správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
<br> − zajišťuje průběh a zpracovává výstupy z jednání o spolupráci se svěřenými územními celky
(dále jen „ÚC“);
<br> − zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřených ÚC;
<br> − na základě potřeb ÚC pod vedením metodika realizačního týmu navrhuje zařazení a rozsah
podpůrných – strategických,poradenských a výzkumných aktivit;
<br> − ve spolupráci s ÚC provádí průběžné vyhodnocení spolupráce,navrhuje její úpravy;
<br> − poskytuje ÚC podporu při ustavení,koordinaci i jednání lokálního partnerství a dalších
participativních aktivitách;
<br> − poskytuje průběžné konzultace ÚC při zpracování plánu sociálního začleňování (dále jen
„PSZ“) také v souladu s ustanoveními metodiky KPSV 2021+;
<br> − podporuje ÚC při realizaci průběžného i závěrečného vyhodnocení PSZ a provádění
aktualizace či revize PSZ;
<br> − podílí se na poskytování poradenství při přípravě projektů do výzev vázaných na KPSV
2021+,podporuje cílovou skupinu při přípravě projektových záměrů v rámci výzev vázaných
na KPSV 2021+ a zajišťuje příslušná stanoviska Agentury;
<br> − poskytuje základní projektové poradenství včetně informací o finančních zdrojích a jejich
možnostech i mimo dotační zdroje EU;
<br> − zajišťuje činnosti OSZ nezbytné pro zajištění vydání souladu schválených PSZ s metodikou
KPSV 2021+ a projektů se schváleným PSZ ve svěřených ÚC;
<br> − podporuje ÚC při komunikaci a koordinaci s dalšími politikami s územní dimenzí (KPSS <,>
MAS,ITI,IPRÚ apod.),aby docházelo k obsahovým synergiím a současně bylo zabráněno
duplicitám (KA 01b);
<br> − podporuje ÚC při zajištění podkladů pro vyhodnocení kritérií kvality sociálního začleňování;
<br> − koordinuje přípravu a realizaci monitoringu výsledků,podílí se na...

Načteno

edesky.cz/d/9771735

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz