« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konaného dne 2.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 11. zasedání ZO Těškovice ze dne 2.5.2024.pdf
U s n e s e n í
z 11.zasedání zastupitelstva obce Těškovice <,>
<br> konaného dne 2.května 2024
<br> Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání
<br> 1.V o l í
<br> 2.B e re na v ě d o m í
<br> 3.S c h v a lu je
1) výběr dodavatele zakázky „Modernizace výukových prostor kmenových učeben v ZŠ
<br> Těškovice“ dle zprávy hodnotící komise
<br> 2) podpis smlouvy se společností AV MEDIA SYSTEMS,a.s.; Pražská 1335/63,Hostivař,102
00 PrahalO; IČO: 48108375 na dodávku zakázky „Modernizace výukových prostor
<br> kmenových učeben v ZŠ Těškovice“
<br> 3) podpis smlouvy o zprostředkování prodeje služeb se společností Reservanto s.r.o.<,>
<br> Mrštíkova 399/2a,460 07 Liberec; IČO: 24298395
<br> 4) cenový výměr platby pronájmu hřiště u ZŠ a MŠ Těškovice a Multifunkčního sportoviště
<br> Těškovice s platností ode dne 6.5.2024
<br> 5) platnost provozního řádu Hřiště u ZŠ a MŠ Těškovice včetně př.č.1 ze dne 2.5.2024
<br> 6) platnost provozního řádu Multifunkčního sportoviště Těškovice včetně př.č.1 ze dne 2.5.2024
<br> 4.P o v ě ř u je
1) starostu obce podpisem smluv definovaných v bodě 3 tohoto usnesení zastupitelstva obce
<br> 5.N e s c h v a lu je
<br> 6.Ruší
1) cenový výměr platby pronájmu multifunkčního areálu sportovišť na Mečníku a víceúčelového
<br> hřiště u Základní školy schváleného zastupitelstvem obce na veřejném jednání č.15/2020
<br> dne 18.12.2020 ke dni 6.5.2024
<br> 2) platnost provozního řádu víceúčelového hřiště u Základní školy schváleného zastupitelstvem
<br> obce Těškovice dnem 23.9.2002
<br> 3) platnost provozního řádu veřejného sportovního areálu obce Těškovice schválené
<br> usnesením zastupitelstva obce Těškovice č.16 ze 30.10.2009 včetně všech příloh tohoto
dokumentu
<br>
<br> Starosta obce Těškovice
Ing.XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX
<br> OBEC TĚŠKOVICE
XXX XX Těškovice
<br> Ověřovatelé usnesení
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Vojtěch VAVREČKA

Načteno

edesky.cz/d/9770654

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz