« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor/kontrolorka v odboru zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_ZDR_kontrolor_3269_VR93-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOQ7CSD*
MHMPXPOQ7CSD
<br> Č.j.: MHMP 999619/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 20.května 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> kontrolor/kontrolorka
v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: kontrolor/kontrolorka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní plat
v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zpracovávání plánů kontrol příjemců grantů vyhlašovaných odborem,příspěvkových
organizací v oblasti zdravotnictví a projektů ESF v působnosti odboru
<br> • koordinace ekonomických kontrol financovaných subjektů a odpovědnost za jejich realizaci a
zpracování výstupů
<br> • zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a finančních analýz
k rozborům hospodaření příspěvkových organizací v působnosti odboru
<br> • zpracovávání metodických postupů v oblasti finančních kontrol a jejich implementace v
systému financování příspěvkových organizací v působnosti odboru
<br> • spolupráce při kontrolách plnění veřejných zakázek
• spolupráce při kontrolách finančního vypořádání plnění objednávek
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice,který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/9766395

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz