« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volná místa - VŘ 18/2024 - Vedoucí Odboru občansko správního

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR__18_Vedouci_OOS.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
<br> zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 9
vyhlašuje 17.května
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO
MÍSTA
<br> Vedoucí Odboru občansko správního
<br> občansko správní
Sjednaný druh práce vedoucí odboru
Místo výkonu práce
<br> platové třídě:
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
 občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České repub
<br> který ovládá český jazyk slovem i písmem
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 splnění předpokladů podle § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb.(neplatí pro osoby narozené
<br> Požadované vzdělání:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské
<br> vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadované znalosti:
 Zákon č.269/2021 Sb <.>,o občanských průkazech
 Zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 Zákon č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích
 Zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád
 Zákon č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
 áce na PC –
<br> Další
 výborné komunikační vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 XXXXXX XXXX empatie
 znalost leadershipu jeho aktivní využívání spolu se soft skills vedoucího pracovníka
 zkušenost s vedením týmu – výhodou
 praxe vedení správního řízení – výhodou
 znalost volebních zákonů výhodou
 znalost programů VITA,GINIS výhodou
 organizační schopnosti
 odolnost vůči stresu
 spolehlivost,zodpovědnost
<br>
<br> Nabízíme:
 možnost prohlubování kvalifikace (školení,semináře,webináře <,>
,příspěvek na dopravu
 zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené,zvýhodněná karta Multisport,5 dní
<br> zdravotního volna
 využití zaměstnaneckého fondu
<br> Předpokládaný nástup září,zkušební doba 6 měsíců
pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst.4 záko...
Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni_vedouci.doc
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dle Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
Datum narození:
<br>
<br>
Místo narození:
<br>
<br>
Státní příslušnost:
<br>
<br>
Místo trvalého pobytu:
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br>
Číslo dokladu o povolení k pobytu:
<br> (jde-li o cizího státního občana)
<br>
· Kontaktní telefon,e-mail :
<br>
<br>
<br> · nepovinný údaj
<br> K přihlášce se připojí následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> 4.ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zákona č.451/1991 Sb.- neprokazují osoby narozené po 1.prosinci 1971
Upozornění:
<br> V případě,že ve výběrovém řízení nebudu úspěšný / úspěšná,budou moje osobní doklady (způsob vyznačte)
- vráceny na korespondenční adresu obyčejnou zásilkou
- vráceny na korespondenční adresu doporučenou zásilkou
- vyzvednuty osobně
V případě nevyzvednutí či nedoručení,budou předmětné doklady skartovány <.>
Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/9732931

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz