« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru územního plánování, MMR_355

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_355.zip [ZIP, 3MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo ředitele/ředitelky odboru územního plánování,MMR_355
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-392182024-94
<br> Datum: 16.5.2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_355 ředitele/ředitelky odboru územního plánování v Ministerstvu pro místní rozvoj <,>
se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 41 Bydlení,územní plánování a stavební řád
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · řídí a zabezpečuje činnost odboru územního plánování,zodpovídá za práci podřízených zaměstnanců v souladu s plány hlavních úkolů ministerstva;
<br> · zajišťuje koordinaci činností útvaru s ostatními útvary ministerstva a s dalšími ústředními správními úřady;
<br> · zabezpečuje legislativní činnost v oboru stavebního zákona a souvisejících vyhlášek na úseku územního plánování;
<br> · zabezpečuje v rámci své působnosti materiály pro jednání vlády,Parlamentu a porady ministra;
<br> · řídí metodicky a usměrňuje sjednocování výkonu státní správy a praxi orgánů územního plánování zejména na úseku územně analytických podkladů;
<br> · vykonává funkci garanta ověřování odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování,přípravy na zkoušky a zabezpečuje další úkoly ministerstva v systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků krajských a obecních úřadů na úseku územního plánování;
<br> · zabezpečuje výkon zřizovatele organizační složky státu Ústavu územního rozvoje Brno;
<br> · zabezpečuje výkon kontrolní činnosti ve vztahu ke krajským úřadům na úseku pořizování územně plánovací doku...

Načteno

edesky.cz/d/9730480

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz