« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství
*KUCBX01CDSB3*
KUCBX01CDSB3
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v souladu
s ust.§ 47 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě
hrazených služeb <.>
<br>
Pro zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví
Revírní bratrská pokladna,zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
<br>
1) Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství
území,pro které mají být služby poskytovány: okres České Budějovice
<br>
2) Lhůta pro podání nabídek: 26.6.2024
<br>
3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor zdravotnictví,U Zimního stadionu
<br> 1952/2,370 76 České Budějovice
<br>
4) Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které jsou předmětem
výběrového řízení: ihned po ukončení výběrového řízení
<br>
Uchazeč,který nemá registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje
je povinen prokázat,že je schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady
k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče (informace viz.www.kraj-jihocesky.cz -
Potřebuji si vyřídit - Odbor zdravotnictví – Výběrové řízení před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou ;
včetně formulářů přihlášek do výběrového řízení) <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
vedoucí oddělení
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dn...

Načteno

edesky.cz/d/9716987

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz