Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení – silnice I/34 Lišov-Vranín, pozemek parc. č. 2353/84, k. ú. Lišov č. 575/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkonem správního orgánu v průběhu odvolacího řízení o umístění stavby "Technologický park II. etapa - Na Světlících, České Budějovice" č. 574/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
28. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Kompresní stanice zemního plynu Veselí nad Lužnicí" č. 573/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 27.08.2021
27. 07. 2021 Oznámení o konání veřejné sbírky Obec Komařice č. 578/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení – silnice I/34 Lišov-Vranín, pozemek parc. č. 2353/84, k. ú. Lišov č. 575/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkonem správního orgánu v průběhu odvolacího řízení o umístění stavby "Technologický park II. etapa - Na Světlících, České Budějovice" č. 574/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
27. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Kompresní stanice zemního plynu Veselí nad Lužnicí" č. 573/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 27.08.2021
27. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení Teplárna Tábor, provozované společností C-Energy Planá s.r.o." č. 572/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 26.08.2021
27. 07. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice" č. 571/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 26.08.2021
27. 07. 2021 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035" č. 570/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 11.08.2021
27. 07. 2021 Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 569/2021 vyvěšeno dne: 23.07.2021 Datum sejmutí: 08.08.2021
27. 07. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec č. 577/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 07.09.2021
27. 07. 2021 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: urologie, ambulantní péče, úvazek 1,0. Pro území: okres České Budějovice č. 576/2021 vyvěšeno dne: 27.07.2021 Datum sejmutí: 07.09.2021
26. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení Teplárna Tábor, provozované společností C-Energy Planá s.r.o." č. 572/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 26.08.2021
26. 07. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice" č. 571/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 26.08.2021
26. 07. 2021 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035" č. 570/2021 vyvěšeno dne: 26.07.2021 Datum sejmutí: 11.08.2021
23. 07. 2021 Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 569/2021 vyvěšeno dne: 23.07.2021 Datum sejmutí: 08.08.2021
23. 07. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly“ č. 565/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 21.08.2021
23. 07. 2021 Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 562/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 05.08.2021
23. 07. 2021 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú. Milevsko“ č. 568/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 07.08.2021
23. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19, v úseku km 106,00 - km 110,00 na území Města Chýnov, okres Tábor č. 567/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 07.08.2021
23. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Vyrozumění o zahájeném územním řízení o umístění stavby "I/23 KARDAŠOVA ŘEČICE - OBCHVAT, DÚR /IČ" č. 566/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 31.07.2021
23. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4, okres Strakonice a Prachatice, v rámci stavby "I/4 Malenice - Lčovice SO 181" č. 563/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 21.08.2021
23. 07. 2021 Výzva k podání nabídek na odkup trvale nepotřebného majetku - prodávající: Česká republika - Okresní soud v Českých Budějovicích č. 564/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 16.08.2021
23. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Veselí nad Lužnicí a Obec Žíšov č. 561/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 05.08.2021
23. 07. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Bohumila Kolenčíková praktický lékař pro děti a dorost s.r.o., obor praktický lékař pro děti a dorost č. 560/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 20.01.2022
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19, v úseku km 106,00 - km 110,00 na území Města Chýnov, okres Tábor č. 567/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 07.08.2021
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Vyrozumění o zahájeném územním řízení o umístění stavby "I/23 KARDAŠOVA ŘEČICE - OBCHVAT, DÚR /IČ" č. 566/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 31.07.2021
22. 07. 2021 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú. Milevsko“ č. 568/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 07.08.2021
21. 07. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly“ č. 565/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 21.08.2021
21. 07. 2021 Výzva k podání nabídek na odkup trvale nepotřebného majetku - prodávající: Česká republika - Okresní soud v Českých Budějovicích č. 564/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 16.08.2021
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4, okres Strakonice a Prachatice, v rámci stavby "I/4 Malenice - Lčovice SO 181" č. 563/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 21.08.2021
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 562/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 05.08.2021
20. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Veselí nad Lužnicí a Obec Žíšov č. 561/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 05.08.2021
20. 07. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Bohumila Kolenčíková praktický lékař pro děti a dorost s.r.o., obor praktický lékař pro děti a dorost č. 560/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 20.01.2022
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Strakonice - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny" č. 559/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "FONTEA - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí" č. 556/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Mirovice" č. 555/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výrobna krmných směsí Jarošov nad Nežárkou" č. 554/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
20. 07. 2021 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Pastvina u Zahorčic a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 553/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 04.08.2021
20. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výroba krmiv Partner in Pet Food CZ s.r.o. ve Veselí nad Lužnicí" č. 540/2021 vyvěšeno dne: 12.07.2021 Datum sejmutí: 12.08.2021
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/19 v k.ú. Lejčkov, Prasetín, Kladruby, okres Tábor č. 558/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 04.08.2021
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci Změny č. 3 Územního plánu Dubné č. 557/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 04.08.2021
20. 07. 2021 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - společnost M.H.M. Consulting s.r.o., obor anesteziologie a intenzivní medicína, s místem poskytování zdravotních služeb Vyšný 100, 381 01 Český Krumlov č. 549/2021 vyvěšeno dne: 15.07.2021 Datum sejmutí: 15.09.2021
20. 07. 2021 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. František Hanzelín , obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice a č.p. 41, 387 16 Volenice č. 548/2021 vyvěšeno dne: 15.07.2021 Datum sejmutí: 15.09.2021
20. 07. 2021 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jaroslava Batelová, obor zubní lékařství č. 547/2021 vyvěšeno dne: 15.07.2021 Datum sejmutí: 17.01.2022
20. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva. Smluvní strany: Město Hluboká nad Vltavou a Město Zliv č. 545/2021 vyvěšeno dne: 15.07.2021 Datum sejmutí: 31.07.2021
19. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Strakonice - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny" č. 559/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
19. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "FONTEA - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí" č. 556/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021
19. 07. 2021 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Mirovice" č. 555/2021 vyvěšeno dne: 19.07.2021 Datum sejmutí: 19.08.2021

XML