« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Město Klimkovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Kulturního a informačního střediska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Klimkovice - pracovní místo.pdf
MĚSTO KLIMKOVICE
Rada města Klimkovic
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Klimkovic vyhlašuje výběrové řízení č.1/2024 na obsazení pracovního místa
<br> vedoucí Kulturního a informačního střediska Klimkovice
Charakteristika práce:
<br> • řízení kulturního a informačního střediska (KIS) v celém rozsahu činností
• pořádání koncertů,divadelních a filmových představení,soutěží,výstav včetně vernisáží a
<br> sportovních akcí města dle schváleného plánu
• poskytování kulturních a informačních služeb obyvatelům a návštěvníkům města včetně
<br> poskytování základních informací o městě
• organizační zajištění tvorby,vydávání a distribuce Zpravodaje
• zajišťování provozu kina Panorama a městského muzea
• správa webových stránek města a KIS a facebooku města ve stanoveném rozsahu
• řízení zaměstnanců KIS; zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr <,>
<br> kompletace podkladů pro mzdové závěrky
• na úseku kultury a informačního centra spolupráce se Sanatoriemi Klimkovice
• zajišťování destinačního managementu v rámci Sdružení obcí Poodří
• zajišťování spolupráce města s kronikářem
• pořizování dokumentace z akcí města a vedení její evidence včetně archivace
• spolupráce s pěveckým sborem města a se spolky a sdruženími ve městě
• účast na realizaci komunitních projektů
<br> Místo výkonu práce: město Klimkovice
<br> Funkční zařazení: vedoucí zaměstnanec,pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení: 9.platová třída v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.ve znění nařízení vlády
č.531/2021 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě,ve znění nařízení vlády č.264/2022 Sb.(platový tarif od 21.710,- do 31.820,-
Kč podle délky započitatelné praxe),možnost postupného přiznání osobního
příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
Ihned po nástupu příplatek za vedení.Benefity v rámci sociálního programu <.>
<br> Požadované vzdělání: vysokoško...

Načteno

edesky.cz/d/9709709

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz