« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška o kkonání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Lesnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o kkonání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Lesnice
ČÍSLO JEDN.: MUZB/25682/2024
<br> SPIS.ZN.: ORUP/47974/2023/Ma
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.Vladimíra Manďáková
<br> TELEFON: 583 468 237
<br> E-MAIL: vladimira.mandakova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 14.05.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> LESNICE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve
spojení s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a
136 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
pořizuje Změnu č.1 Územního plánu Lesnice a vyhodnocení vlivů změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Lesnice je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a
55b stavebního zákona <.>
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor rozvoje a územního plánování oznamuje v souladu s ustanovením §
53 odst.2 ve spojení s § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se správním řádem veřejné
projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Lesnice a vyhodnocení vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání Změny č.1 Územního plánu Lesnice se bude konat dne
<br> 19.06.2024 v 16 hodin
<br> na Obecním úřadu Lesnice,Lesnice 46 <.>
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Lesnice bude vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu
Lesnice a na Městském úřadu Zábřeh,Odboru rozvoje a územního plánování do 26.06.2024.K
veřejnému nahlédnutí doporučujeme využít úředních dnů,tj.každé pondělí a středu od 8:00 do
11:30 a od 12:30 do 17:00 po předchozí domluvě i mimo úřední dny.V elektronické podobě je
dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh
(http://www.zabreh.cz) v sekci Rozvoj mě...

Načteno

edesky.cz/d/9701864

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz