« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenování0026.jpg
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.a 8.éervna 2024
<br>
<br> Svoléni prvniho zaseda’ni okrskové volebni komise
<br>
<br> Vsouladu susL § 16 odst‘ 1 pism.d) zékona 6.62/2003 Sb,0 volbéch do Evropského
<br> parlamemu a zméné nékterilch zékonfi,ve zném' pozdéjéich piedpisfi <.>
<br> svolévém
<br> pm volby do Evropského parlamemu,ktere’ se budou konat ve dnech 7.a 8.éervna 2024.prvm’
zasedém’ okrskové volebm' komise - volebni okrsek 6,1 a 2,které se uskuteém’ ve stl‘edu
<br> 15.kvétna 2024 0d 18 hodin v budové Obecru’ho Lifadu,se sidlem Baumanova 12,Horouéany <,>
<br> Uéast Véech élenfi je nutné,K prvm’mu zasedém’ je nutno vzit s sebou obéansky prfikaz <.>
<br> Tat‘éna Kmentové,VI‘
<br> starostka obce Horouéany

Načteno

edesky.cz/d/9690451

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz