Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného obce Horoušany za rok 2020
03. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2020
27. 04. 2021 Mimořádné veterinární opatření - nařízení státní veterinární správy
24. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice III/10163
24. 04. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
17. 04. 2021 Veřejná vyhláška -2.opakované veřejné projednávání návrhu změny ÚP obce Jirny
13. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy - Horoušany - pásmo dozoru
10. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM NANETTE s.r.o.
10. 04. 2021 Záměr - bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška _ daň z nemovitých věcí za rok 2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice III/10163
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
05. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy , přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy od 1.4. 2021 do 31.3.2022
03. 04. 2021 Oznámení nálezu dle zákona č. 89/2012 Sb. § 1052 odstavce 2,
27. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy - Horoušany - pásmo dozoru
27. 03. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 ze dne 1.3.2021
24. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM NANETTE s.r.o.
20. 03. 2021 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení společného řízení, stavba chodníků - Horoušánky
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy , přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy od 1.4. 2021 do 31.3.2022
19. 03. 2021 Záměr - bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany
14. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu komunikace
11. 03. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 ze dne 1.3.2021
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška -2.opakované veřejné projednávání návrhu změny ÚP obce Jirny
08. 03. 2021 Oznámení nálezu dle zákona č. 89/2012 Sb. § 1052 odstavce 2,
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení společného řízení, stavba chodníků - Horoušánky
03. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 1.3.2021 v 19,00hod
01. 03. 2021 Záměr na pronájem 40 m2 z pozemku parc. č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů
01. 03. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. 590/26 a parc. č. st. 879 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu komunikace
19. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 1.3.2021 v 19,00hod
18. 02. 2021 Záměr na pronájem 40 m2 z pozemku parc. č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů
18. 02. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. 590/26 a parc. č. st. 879 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce
30. 01. 2021 SPOLEČNÉ POVOLENÍ, kterým se povoluje stavba na pozemku parc. č. 238/4 v katastrálním území Horoušany, Obec Horoušany, s názvem: „Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy“.
28. 01. 2021 Mimořádné veterinární opatření - nařízení státní veterinární správy
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnic II. a III. třídy v působnosti správního orgánu Brandýs n/Labem
22. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
21. 01. 2021 Stanovení cen za odvoz TKO a poplatku za psy na rok 2021
14. 01. 2021 SPOLEČNÉ POVOLENÍ, kterým se povoluje stavba na pozemku parc. č. 238/4 v katastrálním území Horoušany, Obec Horoušany, s názvem: „Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy“.
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnic II. a III. třídy v působnosti správního orgánu Brandýs n/Labem
08. 01. 2021 Schválený ROZPOČET 2021 Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
08. 01. 2021 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Dobrovolný svazek obcí k zajistění přístavby školy v Nehvizdech na roky 2019-2023
06. 01. 2021 Schválený Rozpočet Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
31. 12. 2020 Schválený návrh rozpočtu Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
29. 12. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy
26. 12. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 7.12.2020
25. 12. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, konkrétně pak pozemek parc. č. 520/19 o výměře 66 m2
25. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Nehvizdy na rok 2021
25. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Nehvizdy 2019 - 2023
20. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení - Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy

XML