Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení společného řízení, stavba chodníků - Horoušánky
03. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 1.3.2021 v 19,00hod
01. 03. 2021 Záměr na pronájem 40 m2 z pozemku parc. č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů
01. 03. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. 590/26 a parc. č. st. 879 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu komunikace
19. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 1.3.2021 v 19,00hod
18. 02. 2021 Záměr na pronájem 40 m2 z pozemku parc. č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů
18. 02. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. 590/26 a parc. č. st. 879 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce
30. 01. 2021 SPOLEČNÉ POVOLENÍ, kterým se povoluje stavba na pozemku parc. č. 238/4 v katastrálním území Horoušany, Obec Horoušany, s názvem: „Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy“.
28. 01. 2021 Mimořádné veterinární opatření - nařízení státní veterinární správy
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnic II. a III. třídy v působnosti správního orgánu Brandýs n/Labem
22. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
21. 01. 2021 Stanovení cen za odvoz TKO a poplatku za psy na rok 2021
14. 01. 2021 SPOLEČNÉ POVOLENÍ, kterým se povoluje stavba na pozemku parc. č. 238/4 v katastrálním území Horoušany, Obec Horoušany, s názvem: „Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy“.
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnic II. a III. třídy v působnosti správního orgánu Brandýs n/Labem
08. 01. 2021 Schválený ROZPOČET 2021 Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
08. 01. 2021 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Dobrovolný svazek obcí k zajistění přístavby školy v Nehvizdech na roky 2019-2023
06. 01. 2021 Schválený Rozpočet Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
31. 12. 2020 Schválený návrh rozpočtu Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
29. 12. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy
26. 12. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 7.12.2020
25. 12. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, konkrétně pak pozemek parc. č. 520/19 o výměře 66 m2
25. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Nehvizdy na rok 2021
25. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Nehvizdy 2019 - 2023
20. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení - Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy
14. 12. 2020 Oznámení o změně pracovní doby OÚ Horoušany do 12.12.2020
14. 12. 2020 Uzavírka OÚ Horoušany v době vánočních svátků a na Nový rok
09. 12. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 14 ze dne 7.12.2020
09. 12. 2020 Výpočet cen pro vodné a stočné obce Horoušany pro rok 2021
09. 12. 2020 Schválený rozpočet obce Horoušany na rok 2021
09. 12. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Horoušany na roky 2021 - 2023
09. 12. 2020 Schválený rozpočet PO MŠ Horoušany na rok 2021
09. 12. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Horoušany na rok 2021 - 2023
09. 12. 2020 Schválený návrh rozpočtu Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
09. 12. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 7.12.2020 v 19,00hod
08. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad
08. 12. 2020 Záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce Horoušany, konkrétně pak pozemek parc. č. 520/19 o výměře 66 m2
08. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Nehvizdy na rok 2021
08. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Nehvizdy 2019 - 2023
08. 12. 2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu PO MŠ Horoušany na 2021-2023
08. 12. 2020 Návrh rozpočtu Obce Horoušany na rok 2021
08. 12. 2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Horoušany rok 2021-2023
08. 12. 2020 Návrh rozpočtu PO MŠ Horoušany na rok 2021
03. 12. 2020 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení společného řízení - Cyklostezka Horoušany - Nehvizdy
03. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Horoušanech dne 1.12.2020
29. 11. 2020 Obec Horoušany oznamuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout část pozemku
29. 11. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Úvalsko na rok 2021
29. 11. 2020 ROZPOČTOVÝ VÝHLED SVAZKU OBCÍ ÚVALSKO NA 2019 - 2023
27. 11. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 7.12.2020 v 19,00hod
26. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Horoušanech dne 1.12.2020

XML