Obec Horoušany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://horousany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horoušany
Baumanova 12
250 82 Horoušany

Datová schránka: y94am6p
E-mail: horousany@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 07. 2021 Vyhláška - stanovení opatrovníka
16. 07. 2021 Oznámení o pokračování stavebního řízení, chodník podél silnice III/10164, Svazek obcí Úvalsko
09. 07. 2021 Dokument "Vyhláška - stanovení ..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Oznámení o pokračování stavebního řízení, chodník podél silnice III/10164, Svazek obcí Úvalsko
26. 06. 2021 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Úvalsko za rok 2020
26. 06. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 31.5.2021
24. 06. 2021 Výsledky rozborů pitné vody z lokality Horoušany a Horoušánky.
24. 06. 2021 Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením " Komunikace pro 39 RD Horoušánky" "
22. 06. 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020- Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
18. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy , výzva k uplatnění připomínek
10. 06. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 31.5.2021
07. 06. 2021 Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením " Komunikace pro 39 RD Horoušánky" "
05. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Úvalsko za rok 2020
02. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 31.5.2021 v 8,00hod
02. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy , výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Schválený závěrečný účet a účetní uzávěrka obce Horoušany za rok 2020
31. 05. 2021 Závěrečný účet DSO Úvalsko za rok 2020
30. 05. 2021 Dokument "Oznámení o stanovení ..." již není dostupný.
30. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná , změna
30. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrka Obce Horoušany za rok 2020
29. 05. 2021 Rozhodnutí -společné povolení - Chodníky - Horoušánky - ul. Souběžná, Na kovárně , Spojovací, K potoku
28. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
23. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného obce Horoušany za rok 2020
22. 05. 2021 1. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
22. 05. 2021 2. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
22. 05. 2021 1. rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2021
21. 05. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horoušany dne 31.5.2021 v 8,00hod
19. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Úvalsko za rok 2020
17. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2020
14. 05. 2021 Závěrečný účet DSO Úvalsko za rok 2020
14. 05. 2021 Dokument "Oznámení o stanovení ..." již není dostupný.
14. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná , změna
14. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrka Obce Horoušany za rok 2020
13. 05. 2021 Veřejná vyhláška _ daň z nemovitých věcí za rok 2021
12. 05. 2021 Rozhodnutí -společné povolení - Chodníky - Horoušánky - ul. Souběžná, Na kovárně , Spojovací, K potoku
11. 05. 2021 Uzemní rozhodnutí o umístění stavby - Horoušánky KNn, ulice Spojovací, Luční , Příčná
06. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného obce Horoušany za rok 2020
03. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2020
27. 04. 2021 Mimořádné veterinární opatření - nařízení státní veterinární správy
24. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice III/10163
24. 04. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
17. 04. 2021 Veřejná vyhláška -2.opakované veřejné projednávání návrhu změny ÚP obce Jirny
13. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy - Horoušany - pásmo dozoru
10. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM NANETTE s.r.o.
10. 04. 2021 Záměr - bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška _ daň z nemovitých věcí za rok 2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu silnice III/10163
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

XML