« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o termínu školení pro OVK.docx
OBEC ŽELEZNÁ
Železná 28,266 01 Beroun
Tel.608 400 281,email: ouzelezna@seznam.cz
IDDS: 3u8a68m
<br>
<br>
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.a 8.června 2024
<br> Vyrozumění členů okrskové volební komise,jejichž účast na školení je povinná <,>
o termínech školení
<br> V souladu s ustanovením § 16 písm.e) a zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,Vám oznamuji,že
<br> vyrozumívám
<br> předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise - volební okrsek č.1 pro volby do Evropského parlamentu,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat
<br> ve čtvrtek dne 30.05.2024 od 09:00 do 11:00 hod.ve velkém sále Kulturního domu Plzeňka,Plzeňská 83/48,Beroun-Město,266 01 Beroun <.>
<br>
Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br>
V Železné dne 13.05.2024
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br>
<br> Rozdělovník:
Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise

Načteno

edesky.cz/d/9689407


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz