« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2023.pdf
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
<br> za rok 2023 sestavený ke dni 31.12.2023
<br> © fx
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 079 69 546 Název Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech Ulice,č.p.Pražská 255 Obec Nehvizdy PSČ,pošta 250 81 Nehvizdy Členy svazku jsou Městys Nehvizdy
<br> Obec Horoušany Obec Mochov Obec Vyšehořovice
<br> Kontaktní údaje Telefon 326 992 523 e-mail dso©nehvizdy.cz www www.dsonehvizdya
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> A/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a financování + ostatní doplňující údaje k paragrafovému plnění rozpočtu
<br> B/ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí
<br> C/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům krajů
<br> D/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> E/ Závěr
<br> Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech podle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů,zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> Podkladem kjeho zpracování byly následující dokumenty,které jsou i součástí závěrečného účtu:
<br> ' Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023 (FIN 2- 12M )
<br>.Roční přehled aktiv a pasiv k 31.12.2023 (Rozvaha)
<br> ' Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
<br> ' Výkaz Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb.k 31.12.2023
<br>.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021provedená auditorskou firmou ATLAS AUDIT s.r.o.Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři DSO Nehvizdy,Pražská 255,Nehvizdy <.>
<br> 1/5
<br> Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2022
<br> A/ Údaje o plnění rozpočtu prijmu <,>
<br> vt.o
<br> výdajů a financování
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků FIN 2-12 M.Kontr...

Načteno

edesky.cz/d/9686560

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz