« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Omezení dopravy Horoušánky-Úvaly ve dnech 13.5. - cca 14.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Úvaly.pdf
CELKOVÁ SITUACE
<br> __ _7 :(.-mm ' _,x * Nové.<.> J„„y Horoušany Humuáanky _ __ Hui.(ovqusy i; _ ' _ zlunovA OBLAST.*.II (,<.> “u 1 " * ft.Hil; [ „_ „_ Tuklaty Ě“
<br> „„Q_v_ '""“'“—— ——— |) | _ _ _.<.> __ __,va
<br> _ “\i
<br> DETAIL KRIZOVATEK S DZ :: g ' "“A o._ __ a C “"*“ ŠM ' 3% &$ 43? 'E 8" _; O.POÍOVQC q.© IX =“? o 0“ &“ m o :.__ š " a
<br>.<.> „ _ Clu ' ' C kuna/„70V.:
<br> ŠP 0 E.??.*m $ 1 m ' € € “'o J '$ ' JC _ „Jiní * ra.' ' I "gram“ 67 ' 2 "i » - A&M/,(__/1,0%; ; W v_i/(cc [ Í/ZZ ___; „g,/dové Y\C\E '
<br> pouoEEŠ LsířgL / i „ <.>
<br> FT,—ars EĚ'ŠŽÍŠQW \.77“;Č\-' „;;-33 Í * g
<br> \.rt.<.>.:ČZFJTrf—Ř'T ?\.";).-ebu“ J ' 8
<br> “'n '":.' ;.Jv'u „„U—J " %$;lxvůu v ' "* h _.? V fa ; /ď/ !( —/7 7 /.% dýh/ra V m _.L.a— mi,! i : l,CSNENISOQOOIQWI
<br> DETAIL KŘIŽOVATKY S DZ
<br> Ég/ďřýá/ff
<br> CTBČŠSŠLÉ' ŘEDITELSTVÍ *_DŠLYÍCIL.Z ýyb DOPRAI,_-P/„__,_Q£T_I_: Edo VPAJÍ: E 19017,<.> _-„ _____ _ _ TC.\Trn- „„.__._.<,>
<br> 7 „W.<.>.A WQDJ'CL ' KA _ „: 58 [7_ (L (55 c',/% „ '
<br> vv
<br> csnemsosoomoox /
PÚP_Úvaly_Horoušánky_sign.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-55962/2024-KOTMI
<br>
ADSUM spol.s r.o.IČ 45144991
Havlíčkova č.p.923
273 51 UNHOŠŤ
<br>
Naše sp.zn.: OD-13528/2024-KOTMI
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: milan.kotlar@brandysko.cz
<br> Datum: 06.05.2024
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě podnětu spol.ZEPRIS s.r.o <.>,se
sídlem Mezi Vodami 639/27,143 20 Praha 4,IČ: 25117947 zastoupené na základě plné moci
spol.ADSUM spol.s.r.o <.>,se sídlem Havlíčkova 923,273 51 Unhošť,IČ: 45144991 (dále jen
žadatel) podaného dne 23.4.2024 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na silnici č.II/101 a silnici č.III/10164 v k.ú.Úvaly u Prahy,v tomto
rozsahu:
<br> Místo stanovení : pozemní komunikace č.II/101,ul.Jirenská a č.III/10164,ul.U Horoušánek
v k.ú.Úvaly u Prahy
<br> Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení A10,A15 <,>
B20a,B20b,C4a,C4b,IP22 a dopravního zařízení Z2,Z4a,Z4b,VS a Semafor v rozmístění dle
situace uvedené v příloze,která je nedílnou součástí tohoto stanovení
<br> Osoba odpovědná za umístění,údržbu a demontáž dopravního značení : Ing.Martin
Hrdina,tel.603195034
<br> Důvod stanovení : zajištěn...

Načteno

edesky.cz/d/9682397

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz