« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Školení k zásadám hlasování - okrskové volební komise - Volby do EP 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Školení - okrskové volební komise - Volby do EP 2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7.a 8.června 2024 Vyrozumění členů okrskové volební komise,jejichž účast na školeníje povinná,o termínech školení
<br> V souladu s ustanovením š 16 písm.e) a zákona č.62/20003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,Vám oznamuji,že
<br> vyrozumívám
<br> předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise - volebni okrsek č.1 - 4
<br> pro volby do Evropského parlamentu,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování
<br> a zpracování výsledků hlasování se bude konat 24.května 2024 v 9.00 h v Kulturním domě Březnice,Dolní valy č.p.63,262 72 Březnice <.>
<br> Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
<br> Předseda,místopředseda & zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se ško/ení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> V Březnici 10.května 2024
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX starosta města Březnice
<br> Rozdělovník: Předseda okrskové volební komise Místopředseda okrskové volební komise
<br> Zapisovatel okrskové volební komise

Načteno

edesky.cz/d/9646766


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz