Město Březnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://breznice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Březnice
Náměstí 11
262 72 Březnice

Datová schránka: javbfb5
E-mail: mu@breznice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - CETIN Hlubyně
11. 04. 2023 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města - 2023
10. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici"
05. 04. 2023 Usnesení 7. RM ze dne 3. 4. 2023
05. 04. 2023 Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 202 v Březnici
03. 04. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 19.4.2023 - Březnice - Martinice
27. 03. 2023 Usnesení 6. RM ze dne 20. 3. 2023
27. 03. 2023 Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 16 v Březnici
23. 03. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 12.4.2023 - Březnice - ul. Sadová
22. 03. 2023 Usnesení 2. ZM ze dne 14. 3. 2023
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 4 územního plánu Březnice
13. 03. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 30.3.2023 - Přední Poříčí + Hlubyně
10. 03. 2023 Rozhodnutí - povolení uzavírky - Běh Rožmitál pod Tř. - Březnice
09. 03. 2023 MěÚ Příbram - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa v Odboru práva a veřejných zakázek pro činnost: právník
09. 03. 2023 Usnesení 5. RM ze dne 6. 3. 2023
09. 03. 2023 Záměr pachtu části pozemku p.č.87/2 v k.ú. a obci Březnice
07. 03. 2023 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města - 2023
24. 02. 2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
24. 02. 2023 VÝZVA podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - aktualizace k 1.2.2023
24. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
24. 02. 2023 Usnesení 4. RM ze dne 20. 2. 2023
24. 02. 2023 Záměr pachtu části pozemku p.č. 971/2 v k.ú. a obci Březnice
24. 02. 2023 Záměr pronájmu prostor - v domě čp. 650 v Březnici
23. 02. 2023 Usnesení 1. ZM ze dne 14. 2. 2023
23. 02. 2023 Záměr prodeje části pozemků parc. č. 352/201, 1516/185, 1516/28 v k. ú. a obci Březnice
23. 02. 2023 Záměr prodeje části pozemků parc. č. 352/201, 1516/185, 1516/28 v k. ú. a obci Březnice
20. 02. 2023 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO..." již není dostupný.
20. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici"
20. 02. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 9.3.2023 - Březnice - ul. Ludvíka Kuby: č. p. 461, 462
16. 02. 2023 Územní rozhodnutí - veřejné osvětlení Hořejany
16. 02. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 3.3.2023 - Březnice - ul. Rožmitálská
13. 02. 2023 Oznámení - Rozhodnutí Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj
10. 02. 2023 Usnesení 3. RM ze dne 6. 2. 2023
10. 02. 2023 Záměr pachtu části pozemku p.č. 352/1 v k.ú. a obci Březnice
10. 02. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 980/1 v k.ú. a obci Březnice
09. 02. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 1.3.2023 - Březnice - ul. Rožmitálská
08. 02. 2023 Oznámení Finančního úřadu pro Středočeský kraj - podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022
07. 02. 2023 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva města - 2023
07. 02. 2023 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky 2. mateřské školy Březnice
02. 02. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - : Železniční přejezd P1408 v žkm 5,470 na trati Rožmitál pod Třemšínem – Přední Poříčí na místní komunikaci ve vlastnictví města Březnice, v k.ú. Přední Poříčí.
30. 01. 2023 Usnesení 2. RM ze dne 23. 1. 2023
27. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
26. 01. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10. 2. 2023 - Březnice čp. 152 + čp.153
19. 01. 2023 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - voliči v izolaci z důvodu nemoci COVID . 19
19. 01. 2023 Usnesení 1. RM ze dne 9. 1. 2023
19. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo Volby prezidenta ČR 2023
17. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
13. 01. 2023 Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/003180 -S ze dne 5.1.2023
12. 01. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/00416 v Březnici + označení záboru odstavného pruhu na MK v ulici Na Spořilově
09. 01. 2023 Přehled o telefonním spojení do volebních místností - Pověřený obecní úřad Březnice

XML