« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Železná - porovnání 2023 ke zveřejnění.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Obec Železná (IČO 00875121)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Železná
<br> Tabulka č.1
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.415599 0.372580 0.043019
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.415599 0.372580 0.043019
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.084565 0.130000 -0.045435
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.084565 0.130000 -0.045435
2.2 - ostatní energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - mzdové náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - osobní náklady další mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.358000 0.170000 0.188000
4.1 - odpisy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.358000 0.170000 0.188000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.Jiné provozní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.175464 0.185000 -0.009536
5.1 - poplatky za vyp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz