« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Regionální cena PV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 - Regionální cena PV ke zveřejnění.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální cena PV
<br> Tabulka č.1
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 87.895371 87.850000 0.045371 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.808667 1.800000 0.008667
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 73.360961 73.400000 -0.039039 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.338666 0.350000 -0.011334 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.387077 12.300000 0.087077 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 6.897275 6.890000 0.007275 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 6.713745 6.700000 0.013745 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie mil.Kč 0.183530 0.190000 -0.006470 0.000000 0.000000 0.000000
3.Osobní náklady mil.Kč 20.540857 20.543000 -0.002143 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - mzdové náklady mil.Kč 15.105689 15.093000 0.012689 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - osobní náklady další mil.Kč 5.435168 5.450000 -0.014832 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 23.164260 23.230000 -0.065740 0.000000 0.000000 0.000000
4.1 - odpisy infrastrukturního majetku mil.Kč 17.080293 17.100000 -0.019707 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 5.545730 5.600000 -0.054270 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.538237 0.530000 0.008237 0.000000 0.000000 0.000000
5.Jiné provozní náklady mil.Kč 18.324165 18.494000 -0.169835...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz