« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Obec Těškovice, Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání cen pro vodné a stočné r. 2023.xlsx
Provozovatel
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Obec Těškovice (IČO 00535117)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod a kanalizace Těškovice
<br> I.Příjemce vodného a stočného
Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ,obec Forma Plátce DPH
Obec Těškovice 00535117 Těškovice 170 74764 Těškovice právnická Ano
2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ,obec Forma Plátce DPH
Obec Těškovice 00535117 Těškovice 170 74764 Těškovice právnická Ano
III.Vlastník
Obchodní společnost IČO Adresa: ulice,č.p.Adresa: PSČ,obec Forma Plátce DPH
Obec Těškovice 00535117 č.p.170 74764 Těškovice právnická Ano
<br>
IČPE
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Obec Těškovice (IČO 00535117)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod a kanalizace Těškovice
<br>
VI.IČPE související s cenou dle provozní evidence
IČPE Název IČPE
8117-766780-00535117-1/4-00535117 Rozváděcí řad
8117-766780-00535117-2/1-00535117 Vodojem
8117-766780-00535117-3/1-00535117 kanalizace 1
VII.Prostředky obnovy a hodnota souvisejícího majetku
Položka Jedn.Pitná voda Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO mil.Kč 0.320000 0.230000
Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného mil.Kč 0.000000 0.000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME mil.Kč 25.774800 21.321000
<br>
Náklady
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Obec Těškovice (IČO 00535117)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod a kanalizace Těškovice Tabulka č.1
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek Nákla...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz