« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999, Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o poskytnutí informací - odpověď.pdf
OBEC
<br> TĚŠKOVICE
<br>
<br>
Obecní úřad Těškovice | Těškovice 170,747 64
<br> tel.: 553 716 242 | e-mail: obec@teskovice.cz | web: www.teskovice.cz
<br>
<br> Adresát: EXPERT ONLINE STORE,s.r.o.Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
IČ: XXXXXXXX Č.j.: OTE – 427/2024
Nové Sady 988/2,Brno 602 00
Zástupce: XXXXX XXXXX – jednatel
(žadatel)
<br>
<br> Odesílatel: Obec Těškovice
<br>
Těškovice 170
747 64,Těškovice
IČO: 00535117
<br>
<br> Věc: Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br>
<br> V Těškovicích 29.4.2024
<br> Dne 18.4.2024 jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,ve které
nás žádáte o poskytnutí:
<br> - Kopie smlouvy,případně smluv o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního
plynu anebo jiné smlouvy,na základě,kterých je v současné době realizován odběr zemního
plynu a elektřiny,případně smluv,u kterých je odběr uvedených komodit plánován
v budoucím období <.>
<br> - Kopie posledního vyúčtování za všechna odběrná,u kterých je v současné době realizován
odběr zemního plynu a elektřiny <.>
<br> Poskytnutí informace:
<br> - Žadateli byly poskytnuty kopie smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního
plynu,na základě,kterých je v současné době realizován odběr zemního plynu a elektřiny <.>
<br> - Žadateli byly poskytnuty kopie vyúčtování za všechna odběrná místa,u kterých je v současné
době realizován odběr zemního plynu a elektřiny <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX | starosta obce
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXX
Žádost z.č. 106_1999.pdf
EXPERT ONLINE STORE,s.r.o <.>
Ič: 18002561
se sídlem: Nové Sady 988/2,Brno 60200
Zástupce: XXXXX XXXXX – jednatel
(dále jen žadatel)
<br> Obec Těškovice
Těškovice 170,Těškovice 747 64 
Ič: 00535117
<br> V Brně dne 18.4.2024
<br> Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím <.>
<br> Vážení <,>
<br> ve smyslu zákona č.106/199Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,si Vás jako
žadatel dovolujeme,jakožto povinný subjekt dle §2 odst.1 tohoto zákona,požádat o poskytnutí:
<br> - Kopie smlouvy,případně smluv o sdružených službách dodávky elektřiny anebo
zemního plynu anebo jiné smlouvy,na základě kterých je v současné době realizován
odběr zemního plynu a elektřiny,případně smluv,u kterých je odběr uvedených
komodit plánován v budoucím období <.>
<br> - Kopie posledního vyúčtování za všechna odběrná u kterých je v současné době
realizován odběr zemního plynu a elektřiny <.>
<br> Žadatel Vás tímto žádá o zaslání uvedené informace v elektronické podobě,prostřednictvím datové
schránky žadatele ID: fwpbznw <.>
<br> Žadatel v souladu s §14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím očekává poskytnutí informace v souladu s touto žádosti do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti <.>
<br> V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit <.>
<br> EXPERT ONLINE STORE,s.r.o <.>
XXXXX XXXXX - jednatel

Načteno

edesky.cz/d/9492494

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz