« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Prosek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_827744_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 827744/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.04.2024 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.640/17,parc.č.640/23,parc.č.640/34,parc.č.643/17,parc.č <.>
<br> 644/14,parc.č.644/22 a parc.č.1360 v kat.území Prosek pro společnost MONTPROJEKT,a.s <.>
<br> (investor: PREdistribuce,a.s.) o výměře 530 m2 za účelem užívání pozemků v rámci akce “Praha
<br> 9,Prosek,Českolipská - Vysočanská,“Obnova kVN RS 1550 - TR 9930 k 30-39“ (k vyjádření
<br> EVM MHMP č.j.MHMP 1614022/2023 ze dne 01.08.2023)
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 24.04.2024 Poslední den zveřejnění: 10.05.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPOJHMWK*
MHMPXPOJHMWK
<br>
<br> 2024-04-18T08:20:32+0000

Načteno

edesky.cz/d/9411745


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz