« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr k prodeji pozemku parc. č. 925/1 v k.ú. Michle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_834019_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 834019/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 705144/2019 Bc.Yvette Cegelská
<br> 236 003 057
<br> Datum: 19.04.2024 Počet listů/příloh: -/-
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br>
<br> pozemek parc.č.925/1 o výměře 153 m2 v k.ú.Michle právnické osobě Náboženské obci Církve
<br> československé husitské,IČO: 63839555,za účelem výstavby budovy sloužící ke komunitním
<br> aktivitám za kupní cenu 1.900.260 Kč,tj.12.420 Kč/m2 + 21% DPH <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 24.4.2024 Poslední den zveřejnění: 15.5.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPOJOWO7*
MHMPXPOJOWO7
<br>
<br> 2024-04-22T09:10:36+0000

Načteno

edesky.cz/d/9411744

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz