« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2869/125 a pozemek parc. č. 2869/411 v k.ú. Krč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_824075-2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 824075/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 602517/2016 SVM XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.04.2024 Počet listů/příloh: -/1
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br>
<br> část pozemku parc.č.2869/125 o výměře 7.305 m2 v k.ú.Krč za cenu 448,07 Kč/m2 + 21 %
<br> DPH a pozemek parc.č.2869/411 o výměře 2.411 m2 v k.ú.Krč za cenu 448,07 Kč/m2
<br> právnické osobě,vlastníkovi stavby č.e.226,za účelem užívání pozemku pod stavbou a
<br> funkčního celku s parkovištěm na dobu určitou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru hospodaření s majetkem
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 24.04.2024 Poslední den zveřejnění: 10.05.2024
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPOJC4PU*
MHMPXPOJC4PU
<br>
<br> 2024-04-22T09:09:46+0000

Načteno

edesky.cz/d/9411743

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz