« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Odlehlá,Novovysočanská - 14.5.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ozn. o přerušení dodávky el..pdf
Městská část- Praha 9 Vysočany
<br> 22.4.2024
<br> Věc : přerušení dodávky elektřiny
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> naše firma KORMAK Praha a.s.zajišťuje pro investora PREdi a.s.výstavbu nových kabelů NN a připoj ení na distribuční síť PRE <.>
<br> Bohužel práce na této stavbě jsou spojeny s přerušením dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu pro stávající odběratele <.>
<br> Dodávka elektřiny občanům je službou ve veřejném zájmu.Pražská energetika,a.s.je případně dočasné přerušení dodávek elektřiny povinna oznamovat ve lhůtě do 15 dnů před jejím plánovaným uskutečněním,což činí vtomto případě naším prostřednictvím jak Vývěskami na dotčených objektech,tak oznámením obecnímu úřadu.V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o součinnost ve veřejném zájmu,která by spočívala ve vyvěšení oznámení o přerušení dodávky elektřiny,které je obsahem přílohy k této žádosti,na úřední desce obce <.>
<br> :,ÉJ,Předpokládáme,že nám v naší žádosti budgylmčnomghledem na znění 5 2 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,dle kterého je obec povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a předem za vstřícný přístup děkujeme.“
<br> S pozdravem XXXX XXXXX : Oddělení kabelových staveb Mistr Tel.XXXXXXXXX
<br> ivan.kosar(a)kormak.cz
<br> Podpis a razítko
<br> náměstí 104 O
<br> [P[R PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistribuce,a.s.Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 IE Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 800 823 823 poruchy©predistribuce.cz,www.predistribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle & 25 odst.5 zákona č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny na adrese:
<br> ul.Odlehlá - č.p.918/2d,č.p.558/1,Parc.č.646/2,646/3,646/4,646/5,646/6,646/7,646/8,646/9,646/10,646/11,646/12,646/13,646/14,646/15,646/16,646/17,646/18,646/19,646/20,646/21,646/...

Načteno

edesky.cz/d/9405362

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz