« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR PROSEK - DOMY M, N, P" - ko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-049333-1.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/049333/2024/OVÚR/LAVL
Č.J.: MCP09/078018/2024/OVÚR/LAVL
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
valachl@prahaX.cz
<br> DATUM: 17.04.2024 Ukl.zn.: P-833/3/Střížkov
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako speciální stavební úřad příslušný
dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění účinném do 31.12.2023,ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021
Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),§ 16 odst.1 a § 40 odst.4
písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"),podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.Prahy,kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 16 zákona o pozemních
komunikacích,přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou dne 21.02.2024 podala
společnost FINEP Prosek bytová 10 k.s <.>,IČO 29016347,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové
Město,kterou zastupuje FINEP CZ a.s <.>,IČO 26503387,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové
Město <,>
<br> (dále jen "stavebník"),na stavbu nazvanou:
<br> "OBYTNÝ SOUBOR PROSEK - DOMYM,N,P" - komunikace a zpevněné plochy
<br> - parkovací stání
- chodníky
- příjezdová komunikace
- předprostor komerčních ploch - piazzeta
<br> na pozemcích parc.č.500/1,500/115,500/116,500/227,500/228,500/229 <,>
509/120,833/3 v katastrálním území Střížkov <,>
<br> (dále jen "stavba"),na kterou vydal Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje
stavební povolení č.j.MCP09/075383/2022/OVÚR/LAVL dne 29.06.2022 (NPM 30.07.2022) a na
základě tohoto přezkoumání podle § 118 odst. 3 ve spojení s § 115 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu shora uvede...

Načteno

edesky.cz/d/9405361

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz