« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání_cen_SmVaK.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2023 Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 4519 Dílčí provozovatelské porovnání ceny 3 02 Voda předaná OVaK a ost.obce z VDV Tabulka č.1 Kalkulačnl položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní
<br> Řádek Nákladové položky jedn.skutečnost Kalkutace Rozdil Skuteč nost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 8.441692 8.236891 0.205001 0000000 0000000 0000000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 7399512 7016377 0183135
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 0056163 0053849 0002314 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.379699 0368661 0011038 0000000 0000000 0000000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0206318 0197804 0008514 0000000 0000000 0000000 2.Energie mil.Kč 0079420 0900889 0.018531 0.000000 0.000000 0000000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0079420 0960889 0018531 0000000 0000000 0000000 2.2 - ostatní energie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Osobní náklady mil.Kč 6.834580 5.573389 0.261171 0000000 0000000 0000000 3.1 - mzdové náklady mil.Kč 4998584 4002519 0196085 0000000 0000000 0000000 3.2 - osobní náklady další mil.Kč 1035976 1.770870 0065106 0000000 0000000 0000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 10.481976 10432361 0049615 0000000 0000000 0000000 4.1 - odpisy infrastruktumího majetku mil.Kč 5556504 5.572901 0016397 0000000 0000000 0000000 4.2 - opravy infrastruklumiho majetku obnovující mil.Kč 3.194234 3.110996 0083238 0000000 0000000 0000000 4.3 - oplavy inflastruktumího majetku ostatní mil.Kč 1731238 1748464 -0017226 0000000 0000000 0000000 4.4 - nájem ínfl'clstruktumího majetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.Jiné provozní náklady mil.Kč 1.111618 1.146301 41034883 0000000 0000000 0000000 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0000000 0...

Načteno

edesky.cz/d/9404909

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz