« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Krátkého - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kratkeho_-_DIO.pdf
Zbuzk
ova
<br> Zbuzko
va
<br> Zbuzkova
<br> Pešlova Pešlova
<br> Kr
át
<br> ké
ho
<br> 358/16 359/18
<br> 285/34
<br> 143/1
<br> 180/4
<br> 175/8
<br> 175/51
<br> 6
<br> 356/12
<br> 250/4
<br> 357/14
<br> 141/47
<br> IP12+E13(TEXT JAKO NA STÁVAJÍCÍ IP12+E13)
<br> A1
5
<br> v den akce vyměnit za IP12+E13
<br> B28+E13(DATUM)+E8c
v den akce vyměnit za ZPS
<br> náhradní místo pro zásobování
<br> A6b
A15
<br> B28
+E
<br> 13(
DA
<br> TU
M)
<br> C4b+Z4
<br> C4b+Z4
<br> Z4
<br> C4a+Z4
<br> Z2
<br> Z4
<br> A15
A6b
<br> Z2
<br> E13(MIMO STAVBU+DATUM)
<br> B28
<br> A15
<br> nová optická trasa
<br> zábor stavby + kontejner 10x2 m
<br> N
áhradní stání
<br> 5 m
x 2 m
<br> S JTSK
<br> 1 : 500
<br> m 520
<br> Objednatel:
<br> Místo akce:
<br> Název akce:
<br> Vypracoval:
<br> Datum vypracování:
<br> Datum akce:
<br> Scom s.r.o.XXX XXXXXX
<br> XX.X.XXXXPraha X - Krátkého
<br> Krátkého
<br> DIO 24045
<br> Značky B28 budou osazeny 7 dní předem.Výkop bude ohrazen zabránami <.>
<br>
Zábor+kontejner,10x2m
<br> Nová optická trasa
<br> Stálé dopravní značení
<br> Přechodné dopravní značení
<br> Legenda
<br> Zneplatnění stávajícího DZ
Kratkeho_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/118145/2024/OD/Gab V Praze dne 22.4.2024
<br> Spis: S MCP09/094258/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a
<br> po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby
<br> dopravní policie č.j.: KRPA-125350-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 15.4.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Krátkého,Zbuzkova,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany <,>
<br> v termínu 20.5.2024 – 27.5.2024,z důvodu pokládky optického kabelu,dle přiložené
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro
<br> jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního provozu po celou dobu trvání dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/9401438

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz