« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Střednědobý výhled na rok 2025 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled na rok 2025 - 2026
Střednědobý výhled na rok 2025 - 2026
<br> Organizace: Základní škola a Mateřská škola Těškovice,příspěvková organizace
<br> IČO: 75027453
<br> v Kč
<br> Účet Text 2025
<br>
2026
<br> 501 Spotřeba materiálu 1 020 800 1 122 880
<br> 502 Spotřeba energie 609 400 670 340
<br> 511 Opravy a udržování 77 000 84 700
<br> 512 Cestovné 3 630 3 993
<br> 513 Náklady na reprezentaci 0 0
<br> 518 Ostatní služby 639 760 703 736
<br> 521 Mzdové náklady 0 0
<br> 524 Sociální,zdravotní pojištění 0 0
<br> 525 Jiné sociální pojištění 0 0
<br> 527 Zákonné sociální pojištění 55 000 60 500
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 0 0
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 38 830 42 713
<br> 558 Náklady z DDHM,DDNM 55 000 60 500
<br> 5xx Náklady na mzdy,odvody,ONIV - kraj 9 790 000 10 769 000
<br> Náklady celkem 12 289 420 13 518 362
<br>
v Kč
<br> Účet Text 2025
<br>
2026
<br> 602 2111 - Výnosy z prodeje služeb-stravné 737 000 810 700
<br> 603 2324 - Výnosy z pronájmu 0
<br> 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata 195 800 215 380
<br> 648 Použití fondů 0 0
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0
<br> 662 Úroky 220 242
<br> 672 4121 - Příspěvek zřizovatel - 403 0 0
<br> 672 4121 - Příspěvek zřizovatel - odpisy 1 530 687 1 683 756
<br> 672 4121 - Příspěvek zřizovatel - provoz 35 713 39 284
<br> 672 Výnosy vybraných místních-transfér kraj 9 790 000 10 769 000
<br> Výnosy celkem 12 289 420 13 518 362
<br>
o o
<br> Ředitel: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/9395472


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz