« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - U Elektry (jih) - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U_Elektry_-_DIO.pdf
PODĚB
RADSKÁ
<br> PODĚBR
ADSKÁ
<br> N
AD
<br> EM
LEJN
<br> SKÁ
K NÁHONU
<br> U
E
<br> le
kt
<br> ry
<br> U
El
<br> ek
try
<br> U
El
<br> ek
try
<br> U
E
<br> le
kt
<br> ry
<br> Poděbradská Poděbradská
Poděbradská
<br> Poděbradská
<br> Poděbradská
<br> E13 - MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> B1
<br> 7x CITYBLOK
(betonový)
<br> E13 - MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> B1
<br> 9x CITYBLOK
(betonový)
<br> 3,5
3,1
<br> 3xZ4d
<br> 4,3
3,7
<br> 3,4
<br> 1,5
<br> 1,5
3,3
<br> 3,3
<br> 4,3
3,7
<br> 2,6
<br> V2
a (
<br> 3/1
<,> 5/
<br> 0,1
25
<br> )-1
5m
<br> (b
ílá
<br> ba
rva
<br> )
<br> IP19
<br> IP
19
<br> IJ4a
<br> IJ4
a
<br> P2P4
<br> P2
<br> P4
<br> C4
a
<br> 3x
V9
<br> a (
bí
<br> lá
ba
<br> rva
)
<br> V1
9 (
<br> bí
lá
<br> ba
rva
<br> )
V5
<br> (
bíl
<br> á b
ar
<br> va
)
<br> V13 ( bílá barva)
V2b(3/1,5/0,12
<br> 5) - 37m (bílá
barva)
<br> V2b(3/1,5/0,125) - 44m
<br> V1a(0,125) - 26,5m (bílá barva)
<br> V1a(0,125) - 29m (bílá barva)
<br> V2b(3/1,5/0,125) - 26m (bílá barva)
V2b(3/6/0,125) - 30m ( bílá barva)
<br> V7
a (
<br> bí
lá
<br> ba
rva
<br> )
<br> V7a ( bílá barva)
2xV19 ( bílá barva)
V5 ( bílá barva)
<br> V8c ( bílá barva)
V19 ( bílá barva)
V5 ( bílá barva)
<br> V2b(1,5/1,5/0,25) - 19m (bílá barva)
<br> V2b(1,5/1,5/0,25) - 25m (bílá barva)
<br> V2b(1,5/1,5/0,25) - 28,5m (b
ílá barva)
<br> V2b(3/1,5/0,125) - 57m
(bílá barva)
<br> V2b(1,5/1,5/0,25) - 19,5m (bílá barva)
<br> V7a ( bílá barva)
V19 ( bílá barva)
V5 ( bílá barva)
<br> V1
a(
<br> 0,1
25
<br> ) -
13
<br> m
(b
<br> ílá
ba
<br> rva
)
<br> 6xV9a ( bílá barva)
<br> V5 -tram ( bílá barva)
<br> V5
-t
<br> ra
m
<br> ( b
ílá
<br> ba
rva
<br> )
<br> V1
2b
<br> (ž
lut
<br> a b
ar
<br> va
)
<br> V13 ( bílá barva)
<br> V4
(0
<br>,25
) -
<br> 8m
( b
<br> ílá
ba
<br> rva
)
<br> V4
(0
<br>,25
) -
<br> 8m
( b
<br> ílá
ba
<br> rva
)
<br> V15
<br> V2b(1,5/1,5/0,125) - 9m (bílá barva)
<br> V12c(0,125) -8m (
bílá barva)
<br> 3x
V9
<br> a (
bí
<br> lá
ba
<br> rva
)
<br> V1
9 (
<br> bí
lá
<br> ba
rva
<br> )
<br> V5
(
<br> bíl
á b
<br> a...
U_Elektry_-_OOP.pdf
1
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br> Č.j.: MCP09/117956/2024/OD/Gab V Praze dne 22.4.2024
<br> Spis: S MCP09/109267/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a
<br> po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby
<br> dopravní policie č.j.: KRPA-66424-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 26.2.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci
<br> ul.U Elektry,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Hloubětín,v termínu 1.5.2024 –
<br> 30.5.2024,z důvodu realizace nového chodníkového tělesa,v rámci stavby,<,> Rezidenční čtvrť
<br> Tesla Hloubětínˮ,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
<br> níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silnič...

Načteno

edesky.cz/d/9388359

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz