« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - NN4746 - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NN4746_-_DIO.pdf
L
IS
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
L
<br> IS
A
<br> B
O
<br> N
S
<br> K
Á
<br> NN4746
<br> LI
S
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> LIS
AB
<br> ON
SK
<br> Á
<br> LI
SA
<br> BO
NS
<br> KÁ
<br> ČESKOMO
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7 4
<br> 6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN
47
<br> 46
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN47
46
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7 4
<br> 6
<br> N
N
<br> 47
4
<br> 6N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 47
46
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> NN4746 NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> L
IS
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> 921009
<br> 921001
<br> 921012
<br> 491471
<br> 921007
<br> 921003
<br> 921010
<br> 921005
<br> 921006
<br> 490474
<br> 921004
<br> 490473
<br> 921008
<br> 921000
<br> 491472
<br> 920999
<br> 921002
<br> 920997
<br> 2
39
<br> 4
/4
<br> 2
51
<br> 0
/1
<br> 9
<br> 2
34
<br> 5
/1
<br> 7
<br> Z
á
<br> b
o
<br> r
p
<br> ro
j
<br> e
řá
<br> b
a
<br> n
á
<br> v
o
<br> z
/
<br> o
d
<br> v
o
<br> z
<br> -
ře
<br> š
e
<br> n
o
<br> d
o
<br> p
ra
<br> v
n
<br> ím
z
<br> n
a
<br> č
e
<br> n
ím
<br> a
z
<br> a
ří
<br> z
e
<br> n
ím
<br> i
<br> U
z
a
<br> v
ře
<br> n
í
<br> p
ro
<br> s
to
<br> ru
p
<br> ro
v
<br> e
ře
<br> jn
o
<br> s
t
<br> -
o
<br> h
ra
<br> n
i č
<br> e
n
<br> í
p
<br> ře
n
<br> o
s
<br> n
ý
<br> m
o
<br> p
lo
<br> c
e
<br> n
ím
<br> IS11b
<br> IS
11
<br> b
<br> IS
11
<br> b
<br> E13
<br> B24a
<br> E13
<br> B30
<br> E13
<br> B24a
<br> B30
<br> E13
<br> Přenosné
<br...
NN4746_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/117914/2024/OD/Gab V Praze dne 22.4.2024
<br> Spis: S MCP09/065440/2024/13
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a
<br> po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby
<br> dopravní policie č.j.: KRPA-130906-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 18.4.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci
<br> NN4746,umístěné na pozemku parc.č.3343/42,3343/43,k.ú.Libeň,na území správního
<br> obvodu Praha 9,v termínu 26.4.2024 (06:00 – 20:00 hod.) a 31.5.2024 (06:00 – 20:00 hod.) <,>
<br> pro zajištění montáže a následné demontáže chladící techniky,z důvodu konání Mistrovství
<br> světa v ledním hokeji 2024,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn ...

Načteno

edesky.cz/d/9388357

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz