« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7.a 8.června 2024
<br>
<br>
Informace pro voliče <,>
který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době
<br> od 29.dubna 2024 do 7.června 2024
<br> Volič,který po 28.dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území
jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího
trvalého pobytu (§ 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů) <.>
<br> Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě předchozího
trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
<br>
 obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději
<br> do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy
do 16.00 hodin dne 5.června 2024 nebo
<br>
 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo
hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo
občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně
místa trvalého pobytu) <.>
<br>
Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva
vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 -
Volby (mvcr.cz)
<br> Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu XXX v rámci
téže obce nebo městské části/městského obvodu <.>
---------------------------------------------------------
<br> Pozn.:
<br> Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno
v případě,že volič
<br>  požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském
státě EU <,>
<br>  je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/9350760


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz