« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Mánesova, Cheb - č.j. MUCH 39510/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39510 grafická příloha
147W :“;íf'gííf Áža/£; € — TSKÝ “CRA-.h (3th
<br> a M MY; ; _2 A? +.na.zau fáma; x 7%
<br> —— PowLoUchí Muší
<br>,/láEo+— “_ fo?
<br> !( O vitana?." '.<.> r.)? WWW? m.<.> -_-
<br> "%$ 25%.„524.— fifa „; '“ -.___ Dflba'm ŠUUČEQ.<.>,-__ ; ?
<br> =.;_.:c—3.„ _,; í.\ — ' „.7;— >.ff 1:125,„„vše—PEF É <.>
<br> 'q12345m
39510 Návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - Mánesova., Cheb
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 39510/2024 Cheb,dne: 19.04.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/3053/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: krausova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 114
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na
<br> pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“),a zároveň příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst.5
<br> písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o pozemních komunikacích“),na základě návrhu společnosti KADLEC stavební s.r.o <.>,IČO: 280 43 561 <,>
<br> Branická 213/53,147 00 Praha 4 – Braník,podaného dne 15.04.2024 na stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie ČR <,>
<br> kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní
<br> inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-34706/ČJ-2024-190206,ze dne 17.04.2024 <,>
<br> v návaznosti na ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích a ustanovení §§ části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil tento návrh
<br> opatření obecné povahy pro:
<br>
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na části místní komunikace III.třídy C61 umístěné na p.p.č <.>
<br> 2427/1,k.ú.Cheb,obec Cheb (ul.Mánesova) – 4 parkovací místa před objektem 2.ZŠ – dle přiložené
<br> gr...

Načteno

edesky.cz/d/9345677

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz