« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Žižkovo náměstí,ul. Špitálská, Špitálské nám., Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krpc 512.pdf.pdf
uunnnnmuuumn
2024-22830.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01YVEJN*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01YVEJN
<br>
Spis.značka S-META 22830/2024/PJir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 23008/2024/OD/PJir
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DiS / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> HORA s.r.o <.>,Tržní 274/2,390 01 Tábor 1
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 15.4.2024 podal
<br> HORA s.r.o <.>,IČO 26015889,Tržní 274/2,390 01 Tábor 1
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 8.4.2024 pod č.j.KRPC-
<br> 370-512/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na MK 47c Žižkovo náměstí,MK 71c ulice Špitálská,MK 430c v ulici Špitálské
<br> nám <.>,Tábor,která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních
<br> zařízení dle dopravně inženýrského opatření z důvodu stavebních prací na č.p.6 <.>
<br> Doba trvání: od 29.4.2024 do 9.9.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek a dopravních zařízení s certifikátem jakosti musí být v
souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
<br> kom...

Načteno

edesky.cz/d/9343710

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz