Město Tábor

Okresní město
Okres Tábor

http://taborcz.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
390 01 Tábor

Datová schránka: 5zrb8iz
E-mail: posta@mutabor.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Dražební vyhláška proti povinnému- Luděk Křemen
23. 05. 2024 BYTES Tábor-sdělění
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Územní rozhodnutí- Kabelový rozvod NN - Hlinická, Červené Záhoří
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu - Lenka Vodrážková- ulice Sofijská naproti č. p. 2797,Tábor
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Zbyněk Pekař- ulice Havanská před č. p. 2817/19, Tábor
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí
22. 05. 2024 Rozpočtová opatření č. 64 - 81 v roce 2024
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
21. 05. 2024 Usnesení o zrušení dražby- FOLTAN a spol.
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Karel Camrda- ulice Minská před č. p. 2783, Tábor
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Žižkovo nám., Tábor
20. 05. 2024 Dražební vyhláška proti povinnému- Zdeněk Janda
20. 05. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Náchod u Tábora
20. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- ulice 9. května, před č.p. 617, Tábor
17. 05. 2024 ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Veřejná vyhláška k nakládání s vodami, a to k vypouštění odpadních vod z ČOV Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve Staré Vožici
17. 05. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ D3 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 – obchvat Tábora (pravý jízdní pás)
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška- PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ- Havlíčkova ul. Tábor
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu -ulice Vožická-Tábor
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Luboš Pavlík- ulici Havanská před č. p. 2820-Tábor
16. 05. 2024 Dražební vyhláška proti povinné- Milena Ptáčková
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- VYROZUMĚNÍ O VYDANÝCH USNESENÍCH- Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Uzemní plán Zhoř u Mladé Vožice
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu-Tábor- natáčení České televize
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška- PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ- Smyslov
15. 05. 2024 Pozvánka na školení zapisovatelů,předsedů a místopředsedů OkVK pro Tábor- 41okrsků
15. 05. 2024 Výběrové řízení- oftalmologie-Tábor
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Nikola Růžičková- ulice Havanská před č. p. 2838, Tábor
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu-Planá nad Lužnicí
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Společné povolení- Smilovy Hory
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu-Pavlína Camrdová- ulice Za Hřištěm, Čekanice, Tábor
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ- Vlastimil Veverka- Vrtaná studna, vodovod a kabel NN na pozemku parc.č. 326/32 v k.ú. Dražice u Tábora
14. 05. 2024 Usnesení proti povinnému- Cícha Robert
14. 05. 2024 Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů
13. 05. 2024 Pozvánka-15.zasedání Zastupitelstva města Tábor
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Změna č.2 územního plánu Mladá Vožice
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OLDŘICHOV
10. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou úpravu provozu na MK 90c v ulici Žižkova – parkoviště před Střelnicí, Tábor
10. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou úpravu provozu na MK 80c a MK 19b v ulici Pražská, Tábor
10. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou úpravu provozu MK/18b v ulici Klokotská
10. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou úpravu provozu na místních komunikacích města Mladé Vožice, na místní komunikaci obce Běleč, na místních komunikacích obce Vilice, na silnici č. II/137 Mladá Vožice – Běleč - Vil
10. 05. 2024 Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEZIMOVO ÚSTÍ
09. 05. 2024 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Pohledávka za Lukášem Klejnou
09. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
09. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou v ulici Havanská před č. p. 2811, Tábor, MK 9c
09. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou v ulici Sofijská před č. p. 2830, Tábor, MK 7c
09. 05. 2024 Dražební vyhláška proti povinnému- KAREL MAREŠ
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- ulice Jordánská a Bezručova-Tábor
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Mladá Vožice
07. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- silnice č. III/1359 v Želeči
07. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- silnice č. III/1228 Stádlec – Slavňovice - Řepeč, silnice č. II/122 Stádlec - Opařany

XML